Hallitus on julistanut poikkeustilan, jonka tarkoituksena on turvata terveydenhoitojärjestelmämme kestävyys koronaviruksen levitessä yhteiskunnassamme sekä taata terveydenhoito niille, jotka sitä tarvitsevat.

Nordic Interim noudattaa toiminnassaan Suomen lakia sekä viranomaisten asettamia suosituksia. Koronavirukseen liittyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset perustuvat WHO:n suosituksiin, jotka puolestaan perustuvat pandemian leviämisen tämänhetkisiin lääketieteellisiin arvioihin.

Toimintamme lähtökohta on, että asiakkaillamme työskentelevät interim-johtajat aina noudattavat sekä viranomaisten että kunkin asiakkaan asettamia suosituksia, toimintatapoja ja sääntöjä.

Lisää tietoa koronaviruksesta löydät muun muassa THL:n verkkosivuilta https://thl.fi/fi/