Interim-johtajista

Interim-johtaja on hyvä ratkaisu, kun tavoitteena on ratkaista businesskriittisiä haasteita

Vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu, kun tärkeään kehitys- tai muutosprosessin johtamiseen ja toteuttamiseen ei yrityksen sisältä löydy resursseja tai kun äkillisesti vapautuneeseen ylimmän johdon tehtävään tarvitaan huippuammattilainen. Interim-johtaja ratkaisee nopeasti käsillä olevan haasteen, ottaa vastuun ja toteuttaa annetun toimeksiannon asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Usein on kyse tilanteesta, jossa tavoitellaan suunnan muutosta tai kun yritys on kriisitilanteessa.

Vuokrajohtaja on täsmäase muutosprosessin johtamiseen tai äkillisesti vapautuneeseen ylimmän johdon tehtävään. Usein on kyse tilanteesta, jossa yritys tavoittelee kasvua tai on kriisitilanteessa.

Hyvä tietää interim-konseptista

Millainen on interim-johtaja?

Interim-johtajalla on pitkä kokemus muutosprosesseista ja johtajuudesta ja hän on tottunut toimimaan haasteellisissa tehtävissä ja tilanteissa. Hän on määräaikaisiin toimeksiantoihin tottunut johtaja, jonka tavoitteena on jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan.

Tyypillinen toimeksianto voi koskea talousjohtajan tehtävää. Yrityksen vakituinen CFO on lopettanut eikä uutta ei ole vielä palkattu. Interim-CFO toimii väliaikaisena talousjohtajana, kunnes rekrytointiprosessi on saatu päätökseen ja uusi vakituinen CFO on aloittanut yrityksessä.

Toinen esimerkki on huonosti menestyvä yhtiö, jonka toimitusjohtaja on jättänyt tehtävänsä. Interim – johtaja ottaa tilanteen haltuun ja auttaa yritystä analysoimaan tilanteen ja johtaa organisaation turnaroundia.

Mikä on johdon konsultin ja interim-ammattilaisen ero
INTERIM-AMMATTILAINENJOHDON KONSULTIT
Pääfokus
Vie läpi ja toteuttaa muutoksia ja saavuttaa tuloksia.Analyysit, neuvonta, best practice – ohjeita, ratkaisujen suunnittelu ja/tai projektijohto
Kokemus
Pitkä kokemus operatiivista toiminnasta, johtamisesta sekä toimialasta tai funktiosta.Perustaa toimintansa metodeihin, prosesseihin ja analyysiin. Kokemus toimialasta tai funktiosta on peräisin konsulttiyrityksestä.
Toteutustapa
Toimii osana yrityksen organisaatiota, usein joko budjetti tai tulosvastuu P/LToimii yrityksen ulkopuolisena asiantuntijana (usein ohjelma- tai projektimuotoisesti)
Ikä
+45 vuotta riippuen toimialasta ja kokemuksestaUsein 25 – 45 -vuotiaita
Lojaalisuus
100% lojaali yritystä ja tavoitteita kohtaan. Raportoi sovitusti pysyvän työtekijän tavoin.Lojaali toimeksiantajaa kohtaan, mutta myös konsulttiyritystä ja sen tavoitteita kohtaan.
Milloin vuokrajohtaja on paras vaihtoehto?

Vuokrajohtaja on varteenotettava ratkaisu, kun yrityksessä tarvitaan huippuammattilainen odottamatta vapautuneeseen tehtävään tai tärkeän kehitys- tai muutosprosessin johtoon. Kaikki toimeksiannot ovat erilaisia ja käyttämällä interim-johtajaa yritys saa omaan tarpeeseen sopivan kokeneen ammattilaisen juuri oikeaan aikaan. Interim on sopiva valinta silloin, kun tarvitaan määräaikaista apua esimerkiksi strategiaprojektin tai kasvusuunnitelman toteutukseen.

Millaisissa tehtävissä interim-johtajat toimivat?

Johtoryhmätason henkilöt

 • CEO / Toimitusjohtaja
 • CFO / Talousjohtaja
 • CTO / Tekninen johtaja
 • CIO / Tietohallintojohtaja
 • COO / Operatiivinen johtaja
 • SVP / Senior vice president
 • Liiketoimintajohtaja
 • Myyntijohtaja
 • CMO / Markkinointijohtaja
 • Tuotantojohtaja
 • R&D / Kehitysjohtaja
 • HR-johtaja/Henkilöstöjohtaja

Projektijohtajia ja -päälliköitä

• PMO / Projektijohtaja
• Projektipäällikkö

Avainhenkilöitä asiantuntijatehtäviin

 • Kehityspäällikkö
 • Laatupäällikkö
 • Markkinointipäällikkö
 • Talouspäällikkö
 • Viestintäpäällikkö
 • Group controller
 • Ostopäällikkö
 • Logistiikkapäällikkö
 • Supply Chain Manager
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Site manager
 • Project Manager / Projektledare
 • Rahastonhoitaja
Millaisissa tilanteissa interim-johtajaa hyödynnetään?

Vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu, kun yrityksessä tarvitaan huippuammattilainen hoitamaan kriittistä tehtävää ja perinteinen rekrytointiprosessi on liian hidas. Kyseessä voi olla odottamatta vapautunut tehtävä tai tärkeä kehitys- tai muutosprosessin toteutus, joka liittyy digitalisaatioon, kasvuun, ulkomaisen tytäryhtiön perustamiseen tai toiminnan alasajoon. Tavoitteena on toteuttaa projektit nopeasti ja tehokkaasti.

Millaisiin tehtäviin tarjoatte interim-johtajia

Interim-kandidaattiemme kokemus liittyy tavallisesti ylimmän tai keskijohdon tehtäviin. Usein tarvitaan myös kokenutta osaajaa tilapäisesti jonkin muutoshankkeen tai kehitysprojektin vetäjäksi.

Kuinka pitkiä interim-toimeksiannot yleensä ovat?

Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy yritysten laajempiin kehitysohjelmiin. Siksi toimeksiantomme ovat usein hiukan pidempiä kuin alalla näyttäisi olevan tavallista. Minimikesto on vähintään 4 kuukautta. Tyypillinen toimeksiannon pituus on 6 – 12 kuukautta.

Mitä interim-johtajan hyödyntäminen maksaa?

Interim – ammattilaisen kustannus on täysin riippuvainen siitä, mihin tehtävään ja miten pitkäksi aikaa henkilöä tarvitaan. Jotta voimme esittää arvion kustannuksista, käymme yhdessä läpi yrityksen haasteen ja tilanteen ja sen jälkeen interim-johtajan todennäköisen palkkiotason.