Moving business forward. Fast!

Vuokrajohtajan avulla toteutusvoimaa ja tuloksia

Vuokrajohtajasta on ratkaisu, kun tärkeään kehitys- tai muutosprosessin johtamiseen ja toteuttamiseen ei yrityksen sisältä löydy resursseja tai kun äkillisesti vapautuneeseen ylimmän johdon tehtävään tarvitaan huippuammattilainen. 

Interim-johtaja ei ainoastaan ole väliaikainen työntekijä, jonka avulla täytetään tyhjä positio. Interim-johtaja ottaa vastuun ja toteuttaa annetun toimeksiannon asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Vuokrajohtaja toimii yleensä toimitusjohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan, myyntijohtajan, IT-johtajan, liiketoimintajohtajan tai projektinjohtajan tehtävissä. Usein on kyse tilanteesta, jossa tavoitellaan suunnan muutosta tai kun yritys on kriisitilanteessa.

Interim-johtajamme

Kansainvälisiä interim-ratkaisuja

Kuulumme perustajajäseninä vuokrajohtajapalveluja tarjoavaan Globalise-verkostoon (www.globalise.com), jonka muodostavat toimialan johtavat yritykset. Verkostostamme löytyy yli 30 000 interim-ammattilaista ja yhteenlaskettu liikevaihtomme ylittää 100 miljoonaa euroa. Rajat ylittävän yhteistyömme ansiosta pystymme toteuttamaan laajoja kansainvälisiä tehtäviä.

Our Company

Yhdistämme kahden palvelun parhaat puolet

Tämän päivän nopeatempoisessa toimintaympäristössä yritysten on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja vastaamaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Muutos on uusi normaali. Tempo on hektinen. Kilpailu on globaalia. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet vaativat soputumiskykyä ja muutoshalukkuutta. 

Mutta miten yritys pystyy hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia, jos rekrytointiin ei ole aikaa eikä haluta palkata perinteistä liikkeenjohdon konsulttia antamaan neuvoja tai tukemaan toimintaa? Yhä useampi organisaatio valitsee interim-ammattilaisen, vuokrajohtajan, ratkaisemaan haasteensa ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.  

Verkostomme interim-johtajat ovat johtamisen ammattilaisia, jotka kokemuksensa ansiosta nopeasti hahmottavat tilanteen, ottavat operatiivisen vastuun ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet. Asiakkaallemme se tarkoittaa joustavuutta, toteutusvarmuutta ja kustannustehokkuutta

Vuokraa interim-johtaja

Nordic Interim – toimialan markkinajohtaja

  • 20 vuotta menestyksekkäitä interim-ratkaisuja 
  • Suomen lisäksi toimistot Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa ja UK:ssa
  • Toteutamme yli 500 toimeksiantoa vuosittain 
  • Kansainvälisen verkostomme kautta pystymme palvelemaan globaalisti 
  • Toteutamme räätälöidyt ratkaisut asiakkaamme tilanteeseen sopiviksi
  • Kaikessa toiminnassamme noudatamme lakia, hyviä liikemiestapoja ja eettisiä periaatteita. Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus ovat kunnia-asiamme kaikessa vuorovaikutuksessa niin asiakkaittemme kuin interim-kandidaattien kanssa.  

About us