Yrityksen omistaja panostaa aina paljon sekä aikaa että rahaa yrityksensä toimintaan. Vaikka monelle oman yrityksen pyörittämien onkin intohimo, moni kuitenkin toivoisi, että voisi välillä hengähtää ja ladata akkuja. Pyöritettyään IT-alan yritystä 25 vuotta Reino Lindroosille kävi juuri näin. Samanaikaisesti hän koki, että yritys kaipasi uusia tuulia. Vuokrajohtajan palkkaaminen oli vastaus molempiin tarpeisiin. 

”Yritys oli jämähtänyt paikoilleen ja toimintatavat pinttyneet”

Verticom on menestyvä, 5 miljoonaa vaihtava IT-alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä IT-ratkaisuja ja uudistaa ja ylläpitää yritysten IT-ympäristöjä. Verticomin perustamisen jälkeen moni asia oli muuttunut niin toimialalla kuin yrityksen sisällä, ja vaikka yrityksellä meni hyvin, Reino Lindroosin mielestä asiat olisivat voineet mennä vielä paremmin. Osa työntekijöiden osaamisesta oli vanhentunutta ja yritystä vaivasi epäselvät ja osittain pinttyneet toimintatavat. Myös raportointi ja seuranta oli puutteellista. Sanolla sanoen, asioita ei hoidettu niin tehokkaasti kuin olisi voinut, ja tämä vuorostaan vaikutti kannattavuuteen.

”Otin yhteyttä Pia Blom-Johanssoniin kuullakseni löytyisikö Nordic Interimin kautta vuokrajohtaja, joka voisi auttaa yritystämme irtaantumaan juurtuneista toimintatavoista ja auttaa kehittämään yritystä eteenpäin”, Reino Lindroos kertoo.

Työkuvien ja osaamisen uudelleenmäärittely osa muutosta

”Nordic Interim löysi meille nopeasti 2 hyvää kandidaattia, joista valitsimme Petri Raatikaisen. Niin kuin rekrytoinneissa usein käy, kahden tasavahvan ehdokkaan valinnan ratkaisee parhaiten yhteensopivat kemiat. Niin kävi nytkin.”

Vuokrajohtajan tuleminen toimintaympäristöön, jossa muutoksia on ollut säästeliäästi, saattaa herättää ei-toivottuja vastareaktioita. Siksi myös Verticomissa interimin tehtävien ja tavoitteiden esittely mietittiin tarkkaan. Tavoitteista kirkkain oli toiminnan uudistaminen. Siihen kuului muun muassa vanhentuneen osaamisen kehittäminen ja työnkuvien uudelleen määrittely, siinä määrin kuin se oli mahdollista.

”Kaikki eivät pystyneet sopeutumaan uusiin vaatimuksiin ja joudumme valitettavasti irtisanomaan muutaman henkilön. He kuitenkin melko nopeasti löysivät itselleen sopivampia tehtäviä muualta”, toteaa Reino Lindrooos.

Toimintapojen jämäköinti paransi kannattavuutta

Toiminnan uudistamiseen liittyi paljon muutakin. Yrityksen strategia ja toimintasuunnitelma päivitettiin. Talousseurantaan ruvettiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota, jonka seurauksena muun muassa provisiot pystyttiin yhtenäistämään. Uudistukset johtivat myös siihen, että työrutiineja selkeytettiin ja viikkopalavereita ruvettiin pitämään säännöllisesti.

Myyntityötä jämäköitettiin tuntuvasti ja opeteltiin viemään asioita loppuun asti. Ottamalla käyttöön tarkempi työajan seuranta tekeminen tehtiin näkyvämmäksi.

Vuokrajohtajan pesti kesti 6 kuukautta. Sinä aikana löytyi talon sisältä henkilö, joka toimitusjohtajan palattua, pystyi jakamaan johtamisen vastuuta ja toimimaan operatiivisena johtajana.

”Kaikki tämä jalkautui parempaan kannattavuuteen ja uusiin asiakkaisiin ja meillä menee paremmin kuin koskaan. Kun vuokrajohtaja palkattiin, en ollut sataprosenttisen varma pystyykö hän toteuttamaan tarvittavat muutokset. Jälkikäteen on kuitenkin todettava, että häneen käytetyt varat ovat maksaneet itsensä takaisin vuodessa. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että olemme löytäneet uuden, varmemman polun, jota pitkin yrityksemme nyt astelee.”