Haastattelimme Esperin toimitusjohtajaa Stefan Wentjärveä hänen kokemuksistaan liittyen väliaikaisen interim-osaajan hyödyntämiseen.

MILLAISESSA TILANTEESSA Esperi hyödynsi interim-henkilöstöjohtajaa?

Hyödynsimme Nordic Interimin verkostoon kuuluvaa interim – henkilöstöjohtajaa, koska halusimme antaa uuden henkilöstöjohtajan rekrytointiprosessille riittävästi aikaa ja samalla ylläpitää sujuvaa HR-toimintoa. Meidän toiminnan kannalta henkilöstöjohtajan rooli on kriittinen, koska konserniin kuuluu yli 6000 työntekijää.”

Mikä oli interim-henkilöstöjohtajan PÄÄTEHTÄVÄ?

Halusimme huolehtia henkilöstöstä ja työhyvinvoinnista aktiivisesti, ilman katkoksia. Siihen työhön kuuluu meillä muun muassa työntekijöiden osaamisen kehittäminen, rekrytoinnin kehittäminen ja työhyvinvoinnin varmistaminen. Uuden henkilöstöstrategian implementointi oli myös tärkeää. Kokeneen väliaikaisen ammattilaisen avulla pystyimme varmistamaan, että asiat hoituivat sujuvasti ja kehityksen pyörät pysyisivät käynnissä.”

Mikä oli mielestäsi interim-ammattilaisen VALINNASSA TÄRKEIN KRITEERI?

”Kun valitsimme sopivaa interimiä meitä tukemaan, saimme Nordic Interimiltä erittäin nopeasti hyviä kandidaattiehdotuksia. Kandidaattien oman alueen syvä osaaminen on itsestäänselvyys, mutta tärkeintä on löytää henkilö, jolla on halu ja uskallus ottaa asiat välittömästi haltuunsa. Uskallus syntyy kokemuksesta ja siksi hyvä interim-johtajaa on monessa sopassa keitetty.”

Mikä on INTERIM-AMMATTILAISEN NÄKÖKULMASTA tärkeintä toimeksiannossa?

”Interim johtajalta edellytetään oman erityisalueen kokonaisvaltaisen osaamisen lisäksi ymmärrystä ja kiinnostusta yhtiön koko liiketoimintaa kohtaan. Minulle on ollut hyödyllistä, että olen toiminut eri yritysten johtoryhmissä sekä Suomessa että ulkomailla. Interim- tehtävissä yrityksen tilanteen ja kokonaisuuden haltuunotto on oltava nopeaa, joten interim-johtajan on hallittava HR:n eri osa-alueiden kaikki modernit työkalut aina palkanlaskennasta johtamisen kehittämiseen. 

Esperille oli vaivatonta tulla, koska siellä oli jo tehty erinomaista kehitystyötä HR-prosessien parissa ja talossa oli osaava sekä motivoitunut HR-tiimi. Väliaikaisena HR-johtajana pystyin keskittymään tiimin sparramiseen ja muutostilanteen johtamiseen. Tärkein tehtävänä oli tukea tiimiä onnistumaan ja näin huolehtia liiketoiminnan jatkuvuudesta”, kertoo Esperillä toiminut interim-henkilöstöjohtaja Eila Onniselkä.

Mikä toimitusjohtajan näkökulmasta on TÄRKEIN SYY käyttää väliaikaista interim-ammattilaista?

”Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on coachata omaa organisaatiota yhä parempaan suoritukseen. Esimerkiksi liiketoiminnan sujuvuutta ja kannattavuutta uhkaavat asiat saattavat viedä liikaa aikaa tältä tehtävältä. Toimitusjohtajan on varmistettava, että hän pystyy keskittymään ja priorisoimaan oikeita asioita, ikään kuin turvaamaan johtamisen perustan. Siksi kokeneen interimin käyttö on hyvä vaihtoehto kriittisten businesshaasteiden hoitamiseen”, lopettaa Stefan Wentjärvi.