Uusien taitojen oppiminen ja uuden tiedon sisäistäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää, kun tekoäly suorittaa yhä suuremman osan työtehtävistämme.

Viestintätaidot, joustavuus, luovuus, keskittymis- ja sopeutumiskyky nousevat aikaisempaa tärkeämpään rooliin. Viimeistään nyt meidän on aloitettava itsemme kouluttaminen ja kehittäminen, pysyäksemme mukana jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä.

Muuntautumiskyky on myös osa yritysten selviytymistarinaa.  Näimme pandemian aikana, että yritykset, jotka pystyivät nopeasti muuttumaan ja muuntautumaan, pärjäsivät parhaiten.

Yritysten kehittäessä omien työntekijöidensä osaamista, väliaikaisten johtajien tarve on kasvanut

Hyödyntämällä interim-johtajaa, yritys saa tuekseen tekijän, jolla jo on tarvittava osaaminen. Kokenut interim-ammattilainen johtaa projekteja ja ratkaisee haasteet yrityksen maksaessa ainoastaan käytetystä työajasta.

Tämän tyyppistä joustavuutta kysytään entistä enemmän. Interimien hyödyntämisestä on tullut vakiintunut tapa ratkaista yrityksen akuutit haasteet nopeasti, tehokkaasti ja ilman rekrytointeja pysyviin työsuhteisiin. Mahdollisuus saada välitöntä tukea tarvittaessa, on tehnyt vuokrajohtajiakonseptista korvaamattoman työkalun, yrityksen tavoitellessa nopeaa suunnanmuutosta.

Lue lisää eri interim-johtajiemme osaamisalueista