Vuokrajohtaminen

Milloin vuokrajohtajan hyödyntämistä kannattaa harkita?

Vuokrajohtaja on oikea valinta, kun yrityksessä tarvitaan huippuammattilainen odottamatta vapautuneeseen tehtävään tai tärkeän kehitys- tai muutosprosessin johtoon. Kaikki toimeksiannot ovat erilaisia mutta laajasta verkostostamme löydämme teidän tarpeeseenne sopivan, kokeneen ammattilaisen.

”Fokusoin muutosten ja toimenpideparannusten aikaansaamiseen”


Vuokrajohtaja johtaa muutosta tai täyttää äkillisesti vapautuneen tehtävän

Interim-johtajalla on pitkä kokemus muutosprosesseista ja johtajuudesta ja hän on tottunut toimimaan haasteellisissa tehtävissä ja tilanteissa. Hän on määräaikaisiin toimeksiantoihin tottunut johtaja, jonka tavoitteena on jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan.

Kun yritys hyödyntää interim-johtajaa, tavoitteena on lähes poikkeuksetta muutoksen aikaansaaminen. Useimmissa toimeksiannoissa tarvitaan sekä strategista osaamista että operatiivista työskentelyä. Interim-johtaja työskentelee määrätietoisesti selkeätä tavoitetta kohti ”kädet savessa”.

Lue lisää interim-johtajien eri tehtävistä

7 esimerkkiä tyypillisistä vuokrajohtamisen tilanteista

1. Talousjohtaja on jättänyt tehtävänsä yrityksessä, eikä seuraajaa ole vielä löytynyt.

Tehtävään on päätetty nimittää interim-talousjohtaja täyttämään tyhjä tuoli vakituisen talousjohtajan rekrytoinnin ajaksi. Koska väliaikainen talousjohtaja on tehtävään ylipätevä, hän voi käydä toimeksiantonsa aikana läpi prosesseja ja rakenteita ja jättää uudelle talousjohtajalle perinnöksi toimivan liiketoiminnan.

2. Tytäryhtiön tulokset ovat huonoja ja luvut punaisella.

Ongelman syyt eivät ole tiedossa. Nykyinen toimitusjohtaja ei täytä tehtäväänsä, joten interim-toimitusjohtaja palkataan analysoimaan liiketoimintaa ja antamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa johdolle ja hallitukselle. Väliaikainen toimitusjohtaja tervehdyttää yrityksen talouden.

3. Monimutkainen infrastruktuurihanke täytyy toteuttaa, mutta yrityksestä puuttuu tarvittavaa projektijohtamisen osaamista.

Tarvitaan henkilö, joka on ennenkin hoitanut ja johtanut suuria ja monimutkaisia infrastruktuurihankkeita. Tehtävä vaatii useiden sidosryhmien ohjaamista, tarkkaa budjetointia ja aikataulujen säntillistä noudattamista. Samalla päivittäisen toiminnan on sujuttava ilman suurempia häiriöitä. Tehtävään valitaan jo useita kertoja saman polun kulkenut interim-projektijohtaja, jolla on erittäin hyvä toimialatuntemus, hyvät johtamistaidot ja operationaalista osaamista.

4. Tehdas siirretään Suomesta ulkomaille

Interim-johtaja palkataan lopettamaan Suomen-toiminnot kaikkien osapuolten kannalta toimivalla tavalla tuotannon jatkuessa normaalisti viimeiseen päivään saakka. Interim-johtaja huolehtii siitä, että toimitiloja on hankittu, koneet on siirretty ja tarvittavaa osaamista on palkattu. Ulkomaan toiminnat käynnistetään budjetin ja aikataulun mukaisesti.

5. Perheyritys myydään pääomasijoitusyhtiölle, jolla on vahvat kasvutavoitteet.

Nykyisellä johdolla ja omistajilla ei ole kykyä ajaa vaadittua kasvua, joten palvelukseen otetaan interim-toimitusjohtaja, jolla on myyntitausta. Interim-toimitusjohtaja laajentaa nopeasti toimintaa. Kun liiketoimintastrategian mukainen tavoite on saavutettu, jatkuvaan työsuhteeseen palkattu toimitusjohtaja voi ottaa toiminnan haltuunsa.

6. Yrityksen johtamisessa on puutteita, ja työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen on heikkoa.

Suuri osa työntekijöistä on ollut yrityksen palveluksessa jo pitkään, ja he vastustavat uusia ja tehokkaampia työskentelytapoja. Interim-henkilöstöjohtaja palkataan lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta sekä parantamaan johtamista ja yrityskulttuuria. Hän toteuttaa osaamiskartoituksen ja antaa johdolle tukea arvojen, johtamisen kehittämisen ja uusien prosessien määrittämiseksi.

7. Yhtiön Group Business Controller on sairauslomalla vähintään kuusi kuukautta.

Rooli on kriittinen, joten väliaikainen Group Business Controller palkataan tukemaan liiketoimintaa, kunnes vakituinen työntekijä palaa toimeensa.

”Interim-johtajana pyrit löytämään nopeita ratkaisuja luodaksesi tuloksia ja tuottaaksesi lisäarvoa. Vasta toimeksiannon päätyttyä on levon aika.”

Mikä erottaa interim-johtajan liikkeenjohdon konsultista

Vastaus on yksinkertainen: liikkeenjohdon konsultti analysoi, neuvoo ja antaa toimenpidesuosituksia. Interim-johtaja toimii samalla tavalla, mutta sen lisäksi hän tiimin jäsenenä toteuttaa suunnitellut toimenpiteet.

Lue lisää interim-johtamisesta

Kokemusta ja sitoutumista

Vuodesta 2004 lähtien Nordic Interim on tukenut yritysten interim-ratkaisuja. Fokus on aina ollut toteutusvoimassa ja tuloksissa. Tarjoamme vuokrajohtajaratkaisuja kriittisiin ja monimutkaisiin liiketoiminnan haasteisiin niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Autamme yrityksen tilanteen ja tarpeiden kirkastamisessa, jonka jälkeen haemme teille markkinoiden parhaat interim-kandidaatit.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vuokrajohtamisen-konseptista

Millainen on interim-johtaja?

Interim-johtajalla on pitkä kokemus muutosprosesseista ja johtajuudesta ja hän on tottunut toimimaan haasteellisissa tehtävissä ja tilanteissa. Hän on määräaikaisiin toimeksiantoihin tottunut johtaja, jonka tavoitteena on jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan.

Tyypillinen toimeksianto voi koskea talousjohtajan tehtävää. Yrityksen vakituinen CFO on lopettanut eikä uutta ole vielä palkattu. Interim-CFO toimii väliaikaisena talousjohtajana, kunnes rekrytointiprosessi on saatu päätökseen ja uusi vakituinen CFO on aloittanut yrityksessä.

Toinen esimerkki on huonosti menestyvä yhtiö, jonka toimitusjohtaja on jättänyt tehtävänsä. Interim – johtaja ottaa tilanteen haltuun ja auttaa yritystä analysoimaan tilanteen ja johtaa organisaation turnaroundia.

Mikä on johdon konsultin ja interim-ammattilaisen ero

Executive Interim Management står med ena benet i headhunting och andra benet i management consulting. Här har vi listat de största skillnaderna:

INTERIM-AMMATTILAINENJOHDON KONSULTIT
Pääfokus
Vie läpi ja toteuttaa muutoksia ja saavuttaa tuloksia.Analyysit, neuvonta, best practice – ohjeita, ratkaisujen suunnittelu ja/tai projektijohto
Kokemus
Pitkä kokemus operatiivista toiminnasta, johtamisesta sekä toimialasta tai funktiosta.Perustaa toimintansa metodeihin, prosesseihin ja analyysiin. Kokemus toimialasta tai funktiosta on peräisin konsulttiyrityksestä.
Toteutustapa
Toimii osana yrityksen organisaatiota, usein joko budjetti tai tulosvastuu P/LToimii yrityksen ulkopuolisena asiantuntijana (usein ohjelma- tai projektimuotoisesti)
Ikä
+45 vuotta riippuen toimialasta ja kokemuksestaUsein 25 – 45 -vuotiaita
Lojaalisuus
100% lojaali yritystä ja tavoitteita kohtaan. Raportoi sovitusti pysyvän työtekijän tavoin.Lojaali toimeksiantajaa kohtaan, mutta myös konsulttiyritystä ja sen tavoitteita kohtaan.
Milloin vuokrajohtaja on paras vaihtoehto?

Vuokrajohtaja on varteenotettava ratkaisu, kun yrityksessä tarvitaan huippuammattilainen odottamatta vapautuneeseen tehtävään tai tärkeän kehitys- tai muutosprosessin johtoon. Kaikki toimeksiannot ovat erilaisia ja käyttämällä interim-johtajaa yritys saa omaan tarpeeseen sopivan kokeneen ammattilaisen juuri oikeaan aikaan. Interim on sopiva valinta silloin, kun tarvitaan määräaikaista apua esimerkiksi strategiaprojektin tai kasvusuunnitelman toteutukseen.

Millaisiin tehtäviin tarjoatte interim-johtajia

Interim-kandidaattiemme kokemus liittyy tavallisesti ylimmän tai keskijohdon tehtäviin. Usein tarvitaan myös kokenutta osaajaa tilapäisesti jonkin muutoshankkeen tai kehitysprojektin vetäjäksi.

Mihin tehtäviin yritykset yleensä hakevat interim-ammattilaisia?

Interim-verkostomme johtajilla on pitkä kokemus johtotason tehtävistä. Myös asiantuntijarooleihin meiltä löytyy huippuosaajia. Usein toimeksiantomme koskevat toimitusjohtaja-, talousjohtaja- ja projektijohtajatehtäviä.

Onko Nordic Interimin interim-prosessi erilainen muihin toimijoihin verrattuna?

Me uskomme, että on, koska asiakkaamme haluavat löytää nopeasti ratkaisun haasteeseensa sen sijaan, että käyttävät kallista aikaa kandidaattien löytämiseen ja haastatteluihin. Me poimimme tehtävään sopivat henkilöt verkostostamme, kontaktoimme uusia potentiaalisia kandidaatteja sekä hyödynnämme suhteitamme markkinoilla. Näin voimme toimeksiannon käynnistyttyä viikon-parin sisällä tarjota asiakkaallemme henkilöitä, joilla on toimeksiantoa varten sopivia tausta ja osaaminen, jotka ovat kiinnostuneita tehtävästä ja valmiita aloittamaan työt välittömästi.

Miten pitkä hakuprosessi on?

Prosessi kestää 1-2 viikkoa sisältäen kandidaattien kontaktoinnit, haastattelut sekä loppusuoran ehdokkaiden esittelyt asiakkaalle.

Miten käsittelette luottamuksellisuutta?

Luottamuksellisuus on kunnia-asiamme sekä toimeksiantajiamme että vuokrajohtajiamme kohtaan. Jokaisen toimeksiannon alkaessa sovimme toivotusta luottamuksellisuuden tasosta. Usein yksityisyyden taso on astetta korkeampi kuin ehkä olisi tarpeen mutta olemme oppineet, että pitkällä aikavälillä se on kaikille paras ratkaisu. Jos toimeksiantajamme edellyttää, allekirjoitamme kaikkien osapuolten kanssa salassapitosopimuksen (NDA/ Non-Disclosure-Agreement).

Mitä jos toimeksianto ei kehity toivotulla tavalla?

Jos toimeksianto ei kehity tovotulla tavalla (mitä tapahtuu erittäin harvoin) noudatamme etukäteen sovittua menettelytapaa. Irtisanomisprosessi on toimeksiantokohtainen ja yleensä irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Autamme toimeksiantajaa löytämään korvaavan henkilön viemään tehtävän loppuun. Meillä on vastuuvakuutus kaikille konsulteillemme. Voimme tehdä interim-johtajan perinpohjaisen taustakartoituksen omakustannushintaan, mikäli asiakas niin toivoo.

Voiko yritys palkata interim-johtajan toimeksiannon päätyttyä?

Sopimuksissamme toimeksiantajan kanssa sovitaan mahdollisista rekrytointipalkkiosta, jos yritys toimeksiannon päätyttyä haluaa palkata interim-johtajan pysyvään työsuhteeseen.

Kuinka pitkiä interim-toimeksiannot yleensä ovat?

Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy yritysten laajempiin kehitysohjelmiin. Siksi toimeksiantomme ovat usein hiukan pidempiä kuin alalla näyttäisi olevan tavallista. Minimikesto on vähintään 4 kuukautta. Tyypillinen toimeksiannon pituus on 6 – 12 kuukautta.

Mitä vuokrajohtaja maksaa?

Interim – ammattilaisen kustannus on täysin riippuvainen siitä, mihin tehtävään ja miten pitkäksi aikaa henkilöä tarvitaan. Jotta voimme esittää arvion kustannuksista, käymme yhdessä läpi yrityksen haasteen ja tilanteen ja sen jälkeen interim-johtajan todennäköisen palkkiotason.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. Lue evästetekstimme täältä.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.