Interimjohtajillemme räätälöidyt valmennusohjelmat varmistavat hyvän startin ja nopean tehtävien haltuunoton projekteissamme. Ohjelmia on kaksi:

  • toinen toteutetaan kahden puolen päivän lähijaksoissa pienryhmissä
  • toinen yksilöllisenä etäopiskeluna netin kautta

Nordic Interim Executive Training kehittää interimjohtajiemme valmiuksia saavuttamaan odotettuja tuloksia. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja interimprojektin tehokkaalle haltuunotolle ja aloitukselle. Hyödynnämme valmennustapahtumissamme verkostomme interimjohtajien pitkää kokemusta ja kuulemme case-esimerkkejä toteutetuista projekteista. Seuraava valmennus toteutetaan elokuussa.

Deep Leadership® -valmennusohjelma on meille räätälöity ohjelma, joka toteutetaan etäopiskeluna internetin kautta. Valmennus perustuu Deep Lead Oy:n omistamaan Syväjohtaminen® -metodiikkaan ja -sisältöön, jonka tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet ja motivaatio oman johtamiskäyttäytymisen jatkuvaan kehittämiseen. Interimjohtajuuden erityispiirteet otetaan huomioon valmennuksen toteutuksessa. Ohjelmaan sisältyy kolme online sessiota, 360-asteen arviointi sekä oppimistehtäviä.

Lisätietoja DeepLead-ohjelmasta, NI Executive Training -ohjelmasta sekä seuraavan valmennusohjelman ajankohdasta antavat Kari Peuhkuri ja Lauri Asikainen lauri.asikainen@deeplead.com