Oletko huolissasi, että yrityksesi muutosprosesseissa asiakkaiden tyytyväisyys kärsii, koska sisäiset asiat vievät huomion asiakastyöstä? Tarkista Muutoshallinnan muistilistasta, mitkä asiat ainakin on huomioitava, ettei niin käy. Palkkaamalla #vuokrajohtajan toteuttamaan muutosta, voit myös varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy.

Muutosjohtajuus on viestintää

Yritys saavuttaa muutokselle asetetut tavoitteet, ainoastaan sitouttamalla koko tiimin. Viestintä on avainasemassa, jotta saadaan kaikki ymmärtämään mitä halutaan saada aikaiseksi ja minne ollaan menossa. Jos muutos vaikuttaa asiakkaisiisi, työntekijöiden on kyettävä selittämään, miksi muutos tehdään ja välittämään tiedon asiakkaille. 

Markkinointi palvelee asiakkaita ymmärtämään muutosta

Jos tuotteesi tai palvelusi tulee muuttumaan, on käytettävä enemmän aikaa asiakkaisiin. Jälleen viestintä on tärkeää. Asiakkaille on kerrottava miten muutos vaikuttaa heidän yrityksiin ja heidän tavoiteltaviin hyötyihin. Tähän tarvitaan markkinointistrategia, jotta kaikki kanavat varmasti valjastetaan viestin välittämiseen.  

Projektin seurannan on oltava jatkuvaa

Kaikki uudet prosessit ja työskentelytavat on käytävä läpi ja määriteltävä mittaustavat. On jatkuvasti seurattava, miten sisäiset muutokset vaikuttavat tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Mitä palautetta saat asiakkailta? Välittömät palautteet antavat muutosjohtajalle mahdollisuuden ajoissa puuttua asiaan.

Motivaatio- ja energiatasoa on pidettävä yllä

Muutosmatkan alkutaipaleella innostus on suuri, mutta saattaa nopeasti hiipua, kun työntekijät unohtavat miksi projekti aloitettiin. Tämä voi johtaa siihen, että asiakkaat eivät tiedä muutoksesta eivätkä miten se vaikuttaa heidän ostamiin tuotteisiin ja palveluihin. Johtaja, joka keskittyy muutoksen läpiviemiseen, ylläpitää projektin energiaa ja vie sitä määrätietoisesti eteenpäin.