Uudelleenjärjestely – Restructing-palvelut 

Onnistunut uudelleenjärjestely Interim- johtajan johdolla

Kun organisaatio käy läpi uudelleenjärjestelyjä, se yleensä pyrkii moniin tavoitteisiin: vähentämään kustannuksia, kasvattamaan tuloja, parantamaan maksuvalmiutta sekä kilpailukykyä. Tavallisimpia haasteita ovat jatkuva tappion kierre, tulotason lasku sekä toiminnan tehottomuus, jotka johtavat tuottavuuden laskuun ja kustannusten nousuun, unohtamatta markkinamuutoksia, yritysjärjestelyitä, teknisiä häiriöitä tai globaaleja talousmuutoksia.

Tarjoamme, uudelleenjärjestely-, muutos- sekä yrityssaneerauspalveluita taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille, niiden rahoittajille, sidosryhmille sekä neuvonantajille.

Olipa kyse käteiskriisistä, laskevista myynneistä tai liiallisesta velasta, tarjoamme uudelleenjärjestelyratkaisuja, joiden tarkoituksena on nopeuttaa toipumista ja taata kasvun myös tulevaisuudessa. Interim-johtajamme tekevät yhteistyötä rahoitusosapuolten kanssa arvioidakseen yrityksen maksuvalmiutta ja kassavirtaennusteita, sekä ymmärtääkseen rahavirtojen ajureita ja kannattavuutta. Työskennellessään tiiviisti yritysten johdon ja hallitusten kanssa, Interim-johtajamme vakauttavat kriisitilanteita, löytävät toiminnan heikkoudet sekä uudelleenjärjestävät taseita.

…tekevät yhteistyötä rahoitusosapuolten kanssa arvioidakseen yrityksen maksuvalmiutta ja kassavirtaennusteita, sekä ymmärtääkseen rahavirtojen ajureita ja kannattavuutta…

Olemme erikoistuneet auttamaan organisaatioita, jotka kohtaavat uudelleenjärjestelyn haasteita, ja avustamaan:

  • Liiketoiminnan tervehdyttämisessä
  • Operatiivisessa tehostamisessa sekä kustannusten alentamisessa
  • Käyttöpääoman sekä kassavirtojen parantamisessa
  • Talouden uudelleenjärjestelyissä
  • Kriisinhallinnassa

Valtus Alliance -verkostomme kautta voimme auttaa asiakkaitamme kiireellisissä tilanteissa, ja juuri siellä missä on tarvetta. Valtus Alliance on maailman suurin uudelleenjärjestelyasiantuntijoiden verkosto, joka on välittömästi käytettävissänne.

Uudelleenjärjestely- ja muutosjohtamisessa käytetään usein CRO: ita (Chief Restructuring Officers), mutta on myös yleistä palkata uudelleenjärjestely tarpeeseen toimitusjohtaja (CEO), talousjohtaja (CFO), operatiivinen johtaja (COO), teknologiajohtaja (CTO) tai henkilöstöjohtaja (CHRO).

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestäytymis- ja muutosasiantuntijoiden verkosto, Valtus Alliance

Euroopan johtavana Interim management -palveluja tarjoavana yrityksenä, Valtus Alliancella on laajin uudelleenjärjestäytymis- sekä muutosasiantuntijoiden verkosto.