Palvelumme pääomasijoittajille

Autamme pääomasijoittajia heidän salkkuyhtiöiden henkilöstöhaasteissa

Nordic Interim tekee yhteistyötä aktiivisten omistajien kanssa sijoitussyklin eri vaiheissa.

Olemme vuosien varrella auttaneet lukuisia niin kansainvälisiä kuin kotimaisiakin pääomasijoitusyhtiöitä löytämään kokeneita interim-johtajia salkkuyritysten erilaisiin muutostilanteisiin.

Ratkaisumme organisaation erilaisiin muutostilanteisiin

On sitten kyse mahdollisen yrityskaupan arvointiprosessista, kasvusuunnitelman toteutuksesta, turn around tilanteesta, uudesta akvisitiosta, yrityksen alasajosta tai exitistä, me löydämme toteuttajan, jolla on aikaisempaa kokemusta ja osaamista vastaavasta tilanteesta ja toimeenpanosta. Olipa tarve missä päin maailmaa tahansa.

Due Diligence

Kun harkitaan yrityksen ostamista, on huomioitava monta asiaa. Prosessista voi tulla pitkä ja kallis, ellei sitä hoideta hyvin. Meidän interim-ammattilaisilla on vankka kokemus yrityskauppojen arvioinnista ja valmistelusta ja he pystyvät ohjaamaan ja toteuttamaan tiimisi kanssa DD -prosessin menestyksekkäästi maaliin.

Growth plans

Kun yritykselle laaditaan kasvustrategiaa, yrityksen liiketoiminnan kaikki osa-alueet ja toiminnot käydään läpi. Arvioinnin tavoitteena on löytää ne toiminnot, joissa on parhaat kasvumahdollisuudet ja joita pitää priorisoida.

Uusien tai olemassa olevien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen kuin myös uusien asiakkaiden tai markkinoiden tavoittaminen on monimutkainen ja kallis prosessi, johon liittyy paljon samanaikaisia tekijöitä. Joskus suunnitelmat ovat vaarassa viivästyä, kun yrityksessä ei ole riittävän kokeneita ammattilaisia toimenpiteiden johtamiseen ja toteuttamiseen. Me olemme valmiina auttamaan ja löytämään kokeneita vuokrajohtajia, joilla on kyky ja osaaminen viedä suunnitelmat käytäntöön.

Turnaround

Organisaation täyskäännökseen tarvitaan ammattilainen, joka on tehnyt vastaavan muutosmatkan jo aiemmin. Tällaisen henkilön tausta voi olla esimerkiksi interim-CEO, interim-CFO tai interim-CRO (Chief Restructuring Officer). Kustannustehokas ja tulosorientoitunut ratkaisu on kokenut ulkopuolelta tuleva ammattilainen, joka selvittää haasteet ja samalla varmistaa, että yritys voi jatkaa toimintaansa kannattavasti ja menestyksekkäästi nykyisen tai uuden toimitusjohtajan alaisuudessa.

M&A

Kun yritys tavoittelee kasvua tai suurempaa markkinaosuutta, toisen yrityksen ostaminen tai fuusio on usein luonteva ratkaisu. Omistajat ja hallitus odottavat usein kärsimättöminä, että heidän toivomansa synergiaedut toteutuvat ja näkyvät. Mutta jos prosessi etenee liian nopeasti tai valvonta ja johtaminen on puutteellista, asiat voivat mennä pieleen. Autamme sinua löytämään väliaikaisen kokeneen ammattilaisen ottamaan haltuunsa M&A-prosessin eri vaiheet ja viemään ne hallitusti maaliin.

Exit

Exit-strategiaa laadittaessa huomioidaan yksityiskohtaisesti kaikki tiedot ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen yrityksen myymisessä tai alasajossa. Interim-ammattilainen ottaa vastuun tiimisi kanssa exit-strategian laatimisesta ja on aktiivisessa roolissa sen toteuttamisessa koko prosessin ajan.

Autamme yrityksiä löytämään kokeneen ammattilaisen, joka varmistaa prosessin onnistumisen.

Minna Kelonen, Nordic Interim