Interim – Projektijohtaja (PMO)

“Jotkut asiat toistuvat toimeksiannosta toiseen. On ymmärrettävä tavoitteet, miksi tietyt asiat on tehtävä ja mitä osaamista tavoitteiden saavuttaminen vaatii.”

Kokenut väliaikainen projektijohtaja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan

Liiketoiminnan suurten projektien johtaminen vaatii kokeneen tekijän. Yrityksiltä puuttuu usein oikea osaaminen tai henkilöstöresurssit ovat riittämättömät projektin johtamiseen. Varmistaakseen, että asetetut aikataulu-, laatu- ja budjettitavoitteet saavutetaan, monet yritykset hyödyntävät väliaikaista interim-projektijohtajaa.Nordic Interim tekee yhteistyötä markkinoiden kokeneimpien interim-johtajien kanssa.

Jos haluat tietää lisää interim-johtajistamme ota yhteyttä.
+358 40 5034 988info@nordicinterim.fi

Interim-projektijohtajan tehtävä on toteuttaa projekti mahdollisimman tehokkaasti ja kivuttomasti

Ilman osaavaa projektijohtoa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa ja projekti ylittää helposti sille asetetut budjetti- ja aikarajat. Hyvä projektijohtaja innostaa ja motivoi tiimin jäseniä ja varmistaa samalla, että liiketoiminta voi jatkua ilman keskeytyksiä. Jotkut projektit vaativat toimialaosaamista, kun taas joissain projekteissa kokemus toisilta toimialoilta ja uudet näkemykset ovat eduksi.

Väliaikaisesta johtajasta on hyötyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä tai esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoinnissa.

Interim-prosessi toteutetaan yhteistyössä 

Autamme yrityksen nykytilanteen ja tarpeiden analysoinnissa, jonka jälkeen haemme markkinoiden parhaat tehtävään sopivat interim-kandidaatit. Hakuprosessin aikana teemme tiivistä yhteistyötä sekä toimeksiantajan että interim-ammattilaisen kanssa varmistaaksemme onnistuneen valintapäätöksen.

Tutustu Nordic Interimin etuihin

Väliaikaisen projektijohtajan edut:

  • yhdelle projektille omistautunut johtaja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan
  • interim-johtajan pitkä kokemus saman tyyppisistä tehtävistä varmistaa projektin onnistumisen
  • vaativan projektin läpivienti ei vaaranna yrityksen muuta toimintaa  
  • olemassa oleva henkilöstö pystyy toteuttamaan päivittäiset tehtävänsä ja toiminnan sujuvuus säilyy
  • asetetut aikataulut ja budjetit pitävät