Interim tietohallintojohtaja (CIO) ja IT-päällikkö

Tietohallintojohtajan rooli yrityksissä on korostunut.

Digitalisaation edistäminen, toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen ja nykyaikaisten teknologiaratkaisujen turvaaminen ovat liiketoiminnalle olennaisia asioita kaikilla aloilla.

Bli en Executive Interim hos Nordic interim.

“Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme perusteita myöten. Luvassa on valtava osaamisen murros.”

Interim-tietohallintojohtajalla voi olla eri vastuualueita toimialasta riippuen. Osin kyse on tehokkaiden ja toimivien tietojärjestelmien turvaamisesta, osin toiminnanohjausjärjestelmien innovatiivisesta kehittämisestä ja tulevaisuuden tarpeiden ja teknologisen kehityksen huomioimisesta. Kokenut interim-johtaja linjaa ja edistää organisaation teknologiastrategiaa yhdessä muun johdon kanssa ja toimii näin tärkeänä lenkkinä IT-puolen ja toiminnan välillä.

Nordic Interim tekee yhteistyötä markkinoiden kokeneimpien interim-tietohallintojohtajien ja IT-päälliköiden kanssa.

IT-puolella fokus on viime aikoina siirtynyt kustannusten alentamisesta liiketoimintalähtöisempään ja strategisempaan työskentelyyn. Tietohallintojohtaja on usein tärkeä osa johtoryhmää, ja hänen roolinsa merkitys kasvaa kiihtyvän automatisoinnin myötä.

Muutosjohtajuudessa edellytetään jäsenneltyä johtamiskykyä, jolla niin organisaatiota kuin sidosryhmiäkin viedään nykyhetkestä kohti asetettuja tavoitteita. Digitalisaatio vaatii organisaatiolta usein paljon aikaa, resursseja ja rahaa, minkä vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että muutos toteutetaan tehokkaasti, pitkäjänteisesti ja kestävästi.

Interim tietohallintojohtaja tai IT-päällikkö vastaa johtajuudesta, ulkoistamisen ja kotiuttamisen johtamisesta, digitalisaatiosta, hankinnoista ja tulosten arvioimisesta. Teknologian osalta osaamisvaatimukset eivät enää ole yhtä tiukat kuin aiemmin, ja nykyään vaaditaankin enemmän sidosryhmien sisäiseen käsittelyyn, liiketoiminnan ymmärtämiseen ja viestintään liittyvää osaamista, luotettavaa johtajuutta unohtamatta.

Nykyään IT-päällikkö tai tietohallintojohtaja voi myös omaksua teknologiajohtajan (CTO eli Chief Technology Officer) tai digitaalisen liiketoiminnan johtajan (CDO eli Chief Digitalization Officer tai Chief Data Officer) roolin. Tekoälyn kehityksen myötä myös teknologiset osaamisvaatimukset tulevat jälleen tiukentumaan ja uudenlaista osaamista tarvitaan. Interim-johtaja voi käydä läpi näitä tarpeita ja valmistella organisaation seuraavaa askelta.

Lue lisää vuokrajohtajista

Tehtävänä on toteuttaa muutos niin tehokkaasti ja edullisesti kuin mahdollista.

Ilman oikeanlaista johtajuutta tavoitteita tuskin saavutetaan aikataulussa, ja projektista saattaa tulla hyvinkin kallis. Hyvä muutosjohtaja saa kaikki työntekijät mukaan muutokseen ja toteuttaa muutosta tehokkaasti samalla kun liiketoiminta jatkuu entiseen tapaan.

Muutosprosessin ensimmäinen askel on nykyhetken ja tavoitetilan määrittely. Millaisia mahdollisuuksia yrityksellä ja sen yksittäisillä työntekijöillä on? Miksi muutos on tarpeen, miten se tapahtuu ja milloin, ja kuka siihen vaikuttaa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia säännöllisellä ja taajaan toistuvalla viestinnällä. Monien mielestä muutosmatka on rasittava, minkä vuoksi onkin ratkaisevaa, että kaikki ymmärtävät, miksi matkalle on lähdetty ja miten se vaikuttaa kuhunkin yksilötasolla.

Interim-tietohallintojohtajan tai IT-päällikön työhön ottamisen etuja:

  • Rooli voi olla CIO, IT-päällikkö, CTO tai CDO
  • Organisaation ei tarvitse nimetä tehtävään henkilöä, joka joutuisi samalla hoitamaan tavallisia työtehtäviään
  • Interim-muutosjohtaja voi omistautua tehtävälleen täysin
  • Interim-tietohallintojohtaja on tehnyt saman matkan useaan kertaan aiemmin onnistuneesti
  • Interim-tietohallintojohtaja/IT-päällikkö tuo organisaatioon hyvää ja turvallista johtajuutta, joka rauhoittaa ja antaa työrauhan
  • Muutos toteutuu aikataulussa ja budjetin puitteissa
  • Olemme mukana koko matkan
  • Autamme teitä analysoimaan tilannettanne ja tarpeitanne ja tunnistamme sitten parhaat markkinoilla käytettävissä olevat ehdokkaat. Toimeksiannon aikana toimimme läheisessä yhteistyössä niin toimeksiantajan kuin interim-johtajienkin kanssa turvataksemme kestävän muutosprosessin.

Haluatko tietää enemmän muutosjohtamisesta ja interim-johtajista? Ota yhteyttä meihin tai lähetä kysely vaikka saman tien.

040 5034 988 / info@nordicinterim.fi