Interim-CFO/Vuokratalousjohtaja

Mitä hyötyä interim-CFO:sta voi olla yritykselle?

Interim-CFO on vuokrajohtaja, joka voi johtaa muutosta, liiketoiminnan transformaatiota tai yrityskauppaa, käsitellä lakkautusuhkaa tai täyttää tyhjän tuolin, kun tarvitaan oikeaa osaamista ja johtamistaitoja. Interim-johtaja voi aloittaa toimeksiannon välittömästi. Hän tuo yritykseen varmaa johtamista ja on tottunut toteuttamaan muutoksia.

Lue lisää vuokrajohtamisen konseptista

“Fokusoin muutosten ja toimenpideparannusten aikaansaamiseen.”

Millaista huippuosaamista interim-CFO voi tarjota?

Yhteistyöverkostomme interim-johtajilla on vähintään 20 vuoden kokemus operatiivisesta, menestyksekkäästä johtoryhmätyöskentelystä ja muutosjohtamisesta eri yrityksistä ja toimialoilta, usein kansainvälisistä yhteyksistä.

Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vahvaa taloushallinnon osaamista paitsi tilinpäätöksestä – myös konsernitilinpäätöksestä – ja raportoinnista, myös liiketoiminnan ohjauksesta, rahoituksesta ja implementoinnista. Useimmilla on kokemusta listautumisanneista (IPO), carve-outeista, buy-outeista jne. Kaikilla yhteistyökumppaneillamme on näyttöä hyvästä johtamisesta, ja he ovat tottuneita hoitamaan akuutteja tilanteita, joissa tulosta täytyy syntyä päivittäin.

“Interim-johtajana en voi vain keskittyä kyseenalaistamaan kaikkea tai kumoamaan aiemmin tehtyjä päätöksiä. Teen tarvittavat yrityksen toimintaa koskevat päätökset ja tuen johtoa. Haluan jättää jälkeeni vahvan organisaation.”

Miksi palkata interim-talousjohtaja? 

Interim-talousjohtajan palkkaaminen on usein turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu. Kun yrityksellä on edessään muutos, tervehdyttäminen (turnaround), integraatio, uuden liiketoimintajärjestelmän käyttöönotto, yritysosto tai -myynti, interim-ammattilainen voi johtaa hanketta tehokkaasti yhdessä sitoutuneen ja motivoituneen tiimin kanssa – pysyvin tuloksin. Toisinaan on tarve täyttää tyhjä tuoli, ja silloin väliaikainen talousjohtaja voi tulla nopeasti apuun varmistamaan taloushallinnon toimintojen häiriöttömän jatkumisen. 

Vuokratalousjohtaja voi myös tukea vakituista talousjohtajaa erilaisissa hankkeissa tai liiketoiminnan eri osa-alueilla. Asiakkaamme ovat pörssiyhtiöitä ja yksityisomistuksessa olevia yrityksiä sekä julkisia toimijoita. 

Palkkaamalla interim-johtajan yritys saavuttaa lyhyessä ajassa nopeita tuloksia kasvun tai toteutuneen muutoksen muodossa tai saa tukea vakituisen talousjohtajan rekrytoinnin ajaksi.

Yhteistyöverkostoomme kuuluvan interim-CFO:n Eva Kaijserin mukaan interim-toimeksianto voi tulla kyseeseen muun muassa silloin, kun yrityksen vakituisella talousjohtajalla ei ole aikaa tai kokemusta hoitaa esimerkiksi pörssiin listautumista, yrityskauppaa tai yrityssaneerausta.

Koska interim-johtajan palkkaaminen on hyvä ajatus

12 tilannetta, joissa voidaan tarvita interim-CFO:ta

1. Liiketoiminnan transformaation toteuttaminen

Usein talousjohtajan tehtävänä on vakauttaa tilannetta suuressa muutoksessa, liiketoiminnan transformaatiossa. Transformaatio voi merkitä esimerkiksi liiketoimintamallin muutosta, uusille markkinoille siirtymistä, liiketoiminnan laajentamista tai mukauttamista muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin. Transformaation aikana yrityksen perustoimintojen ja taloushallinnon prosessien on kuitenkin jatkuttava häiriöttä, minkä varmistaminen on talousjohtajan keskeinen tehtävä. Yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa talousjohtajalla on usein myös strateginen rooli merkittävien muutostarpeiden tunnistamisessa ja niiden käytännön toteuttamisessa.

2. Tervehdyttämisprosessin johtaminen

Talousjohtaja johtaa usein työtä silloin, kun yrityksellä on tuottavuusongelmia. Vuokratalousjohtaja voi auttaa tekemään kustannussäästöjä ja/tai parantamaan kassavirtaa.

3. Interim-CFO voi toteuttaa yritysostoja tai -myyntejä

Usein talousjohtajan tehtävänä on johtaa liiketoimintamahdollisuuksien kartoitusta ja osallistua vastapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin tai johtaa niitä. Kaupan syntymisen jälkeen talousjohtaja voi johtaa sisäistä työtä esimerkiksi yritysoston integroinnissa.

4. Pörssilistautumisen toteuttaminen

Pörssiin listautuminen vaatii erityisosaamista, ja sen onnistunut toteuttaminen edellyttää käytännön kokemusta vastaavista tilanteista. Listautumiseen liittyy lisäksi monia muodollisia vaatimuksia. Interim-talousjohtaja tekee myös yhteistyötä neuvonantajien kanssa varmistaakseen, että listautumisanti hinnoitellaan vastaamaan yrityksen arvoa.

5. Interim-talousjohtaja voi vakiinnuttaa rakenteita ja prosesseja

Interim-talousjohtaja varmistaa talousprosessien, kuten raportoinnin, tilinpäätöksen ja budjetin toimivuuden kaikkina vuoden kuukausina. Tehokkuuteen ja nopeuteen, sisäiseen valvontaan ja hyvään päätöksentekoperustaan liittyvät vaatimukset tekevät tehtäväalueesta haastavan.

6. Taloushallinnon kehittäminen

Taloustoiminnon on pysyttävä mukana yrityksen kehityksessä ja mukauduttava vallitseviin olosuhteisiin. Tämä koskee niin osaamista kuin prosessejakin. Usein tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan muutosjohtamista.

7. Liiketoiminnan läpikotainen tarkastelu ongelma-alueiden löytämiseksi

Tämä on usein osa yrityksen tervehdyttämisprosessia mutta myös jatkuvaa pyrkimystä ylläpitää kilpailukykyä. Markkina-aseman ja kustannustehokkuuden säilyttämiseksi tarvitaan jatkuvia parannuksia.

8. Interim-talousjohtaja voi johtaa yrityksen ulos maksukyvyttömyystilanteesta tai konkurssista

Tämä on erikoisalue, joka vaatii kokemusta vastaavan prosessin aiemmasta läpiviennistä. Prosessiin liittyy monia muodollisia vaatimuksia, määräyksiä ja sudenkuoppia, mutta myös mahdollisuuksia uuteen alkuun.

9. Tilanteen vakauttaminen ja työrauhan varmistaminen johtamistaidon puuttuessa

Tällaiseen tilanteeseen tulevan interim-talousjohtajan täytyy vakauttaa tilanne nopeasti, luoda hyvä työympäristö ja varmistaa taloushallinnon perusprosessien toimivuus.

10. Interim-CFO voi täyttää tyhjän tuolin

Rekrytointi vie aikaa, eikä yrityksessä välttämättä ole ketään, joka voisi hoitaa väliaikaisesti talousjohtajan tehtävää. Interim-talousjohtaja voi täyttää nopeasti tyhjän tuolin ja vakauttaa tilanteen.

11. Yksittäisten hankkeiden tukeminen ja johtaminen

Hankkeet ovat osa jokaisen organisaation arkea. Jos ei kehity, putoaa vauhdista. Talousjohtajalla on usein hankejohtamisen osaamista ja kykyä luoda rakenteita ja järjestystä. Tällaista osaamista tarvitaan taloustoiminnon hankkeissa mutta usein myös muilla tehtäväalueilla.

12. Interim-johtaja voi johtaa uusien liiketoimintajärjestelmien käyttöönottoa

Liiketoimintajärjestelmät kehittyvät jatkuvasti etenkin digitaalisten ratkaisujen ja prosessien automatisoinnin osalta. Interim-talousjohtaja on perillä kehityksestä ja tarpeellisista järjestelmistä ja voi ottaa vastuun uusien järjestelmien käyttöönotosta ja/tai jatkokehityksestä. Aidosti lisäarvoa tuottavien järjestelmien löytäminen ja käyttöönotto ilman, että prosessi vie organisaatiolta liikaa energiaa ja aikaa, vaatii asiantuntemusta.

Olemme tukenasi alusta loppuun

Autamme yrityksen tilanteen ja tarpeiden kartoittamisessa, minkä jälkeen esittelemme markkinoiden parhaat käytettävissä olevat interim-kandidaatit. Toimeksiannon aikana teemme tiivistä yhteistyötä sekä toimeksiantajan että interim-ammattilaisen kanssa menestyksekkään ja kestävän muutosprosessin varmistamiseksi. 

Lue miten Unisport ratkaisi akuutin talousjohtajaongelman käyttämällä interim-talousjohtajaa

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mihin rooleihin asiakkaat hakevat talousosaajia?
 • Talouspäällikkö
 • Group Controller
 • Business Controller
 • Rahoituspäällikkö
 • Projektipäällikkö
Koska interim-talousjohtajan hyödyntäminen on hyvä idea?
 • kun yrityksen suunnanmuutos tai turnaround
 • kun uuden hankitun liiketoiminnan integraatio
 • kun koko liiketoiminnan tai jonkin osan lopettaminen
 • pörssilistautuminen
 • kun uusien rakenteiden ja prosessien luominen
 • kun talousfunktion johtaminen ja tilanteen vakauttaminen
 • kun erikoisprojektien tukeminen
 • kun tyhjän tuolin täyttäminen vakituisen tehtävän haltijan poissaollessa
 • kun uusien raportointijärjestelmien käyttöönotto
Miksi palkata interim-talousjohtaja?

Jos ratkaistavana on ongelma, interim-talousjohtajan palkkaaminen on usein turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu. Kun yrityksellä on edessään muutos, tervehdyttäminen (turnaround), integraatio, uuden liiketoimintajärjestelmän käyttöönotto, yritysosto tai -myynti, interim-ammattilainen voi johtaa hanketta tehokkaasti yhdessä sitoutuneen ja motivoituneen tiimin kanssa – pysyvin tuloksin. Toisinaan on tarve täyttää tyhjä tuoli, ja silloin väliaikainen talousjohtaja voi tulla nopeasti apuun varmistamaan taloushallinnon toimintojen häiriöttömän jatkumisen. 

Onko Nordic Interimin vuokrajohtajat keskittyneet tiettyyn toimialaan?

Ei, meidän verkostosta löytyy ammattilaisia kaikilta toimialoilta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. Lue evästetekstimme täältä.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.