Interim-CEO/Vuokratoimitusjohtaja

Mitä interim-CEO tekee?

Interim – CEO on vuokrajohtaja, joka väliaikaisesti hoitaa yrityksen toimitusjohtajan tehtäviä. Päätehtävänä voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuden palauttaminen tai liikevaihdon kasvattaminen. Interim-johtaja voi myös hoitaa toimitusjohtajan tehtävät, kunnes yritys on palkannut uuden toimitusjohtajan vakituiseen työsuhteeseen.

Vuokrajohtajan toimeksianto poikkeaa konsultin toimeksiannosta merkittävästi. Siinä missä konsultti keskittyy analysoimaan yrityksen tilanteen ja tarjoaa parannusehdotuksia, vuokrajohtajan tehtävä on toteuttaa tarvittavat muutokset.

“Interim-johtaja pystyy katsomaan yritystä ja tehtävää täysin objektiivisesti”


Esimerkkejä interim-CEO:n tehtävistä

1. Väliaikainen interim-CEO ajaa muutosta tai turnaroundia 

Vuokrajohtaja on erinomainen vaihtoehto, kun tarvitaan kokenut huippuammattilainen toteuttamaan tärkeätä kehityshanketta tai ajamaan muutosta. Onnistunut turnaround tarkoittaa, että interim-CEO yhteistyössä johtoryhmän kanssa kääntää yrityksen suunnan tappiollisesta voitolliseksi. Vuokrajohtaja varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on selvillä mitä heiltä odotetaan ja että asetetut tavoitteet saavutetaan. Kun toimintaa fokusoidaan entistä tehokkaammin avaintuotteisiin tai -palveluihin, turnaroundiin liittyy usein myös kustannussäästötarpeita ja organisaatiomuutoksia.

Vastuu muutoksen toteuttamisesta tuo mukanaan erilaisia asioita riippuen liiketoiminnan koosta. Suuremmissa yrityksissä muutoksen ajaminen tarkoittaa yleensä uuden strategian luomista ja toimenpiteiden suunnittelua ja aikatauluttamista. Näissä tilanteissa on myös tärkeää varmistaa, että keskijohdolla on edellytykset menestyä. Pienemmissä yrityksissä interim-CEO:n rooli on operatiivisempi ja hän toteuttaa johtoryhmän kanssa aktiivisesti muutosta. Myös pienemmissä yrityksissä avain onnistumiseen on avoimuus ja jatkuva viestintä.

Interim-johtajalla on pitkä kokemus muutosprosesseista ja johtajuudesta ja hän pystyy näkemään toiminnan uusin silmin. Pitkän kokemuksensa ansiosta hän pystyy sekä analysoimaan että ajamaan muutoksia implementoimalla uusia työtapoja ja prosesseja.  Kun interim-toimeksianto on viety päätökseen, vakinainen toimitusjohtaja voi ottaa haltuunsa hyvässä kunnossa olevan liiketoiminnan.

2. Interim-CEO ratkaisee business-kriittisiä haasteita

Interim-johtajillamme on vähintään 15-20 vuoden johtajakokemus ja syvä ymmärrys businesskriittisten haasteiden ratkaisemisesta. Kuuntelemalla, luomalla menestymisen edellytyksiä ja kommunikoimalla avoimesti ja säännöllisesti, interim-johtaja pystyy määrätietoisesti viemään organisaatiota kohti asetettuja tavoitteita. Vuokrajohtaja saattaa suunnitelmien puitteissa joutua vähentämään henkilöstön määrää, mutta samalla auttaa työttömiksi joutuvia henkilöitä löytämään uuden työpaikan. Jos liiketoiminta ajetaan alas, interim-johtajan tehtävä on motivoida työntekijät toimimaan tehokkaasti loppuun asti.

3. Interim-CEO ajaa kasvua

Kun yritys kasvaa orgaanisesti tai on kansainvälistämässä toimintaansa, pystyy kokenut Interim-CEO lyhyessä ajassa laatimaan strategian ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet. Hän muodostaa näkemyksen yrityksen kasvumatkasta ja määrittelee organisaation puuttuvat osaamisalueet.

4. Interim-CEO toteuttaa kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti

Jos yritys ajautuu velkasaneeraukseen, väliaikainen CEO voi ottaa vastuulleen säästöohjelman toteutuksen. Verkostomme interim-johtajat ovat toteuttaneet kustannussäästöohjelmia ja tietävät mitkä prosessit ja millainen osaaminen on onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Vuokrajohtaja on valmis aloittamaan työt heti ja kokemuksensa ansiosta hän pystyy tukemaan organisaatiota välittömästi.

5. Interim-CEO toimii projektijohtajana sovituissa hankkeissa

Olipa kyseessä sitten pörssiin listautuminen, uusien järjestelmien käyttöönotto tai merkittävä organisaatiomuutos, kokenut interim-johtaja pystyy ottamaan projektin haltuunsa ja viemään sen maaliin. Monissa vastaavissa tilanteissa toiminut interim-johtaja tietää mitä on tehtävä ja mitä taitoja tarvitaan onnistuneen projektien toteuttamiseen. Projektin valmistuttua hän luovuttaa viestikapulan vakituiseen työsuhteeseen palkatulle toimitusjohtajalle.

6. Interim-johtaja voi täyttää äkillisesti vapautuneen tuolin/tehtävän

Kun toimitusjohtaja jättää yrityksen, ei aina ole mahdollista jäädä odottamaan, että uusi vakituinen toimitusjohtaja pääsee aloittamaan työnsä. Näissä tilanteissa kokenut interim-CEO on hyvä vaihtoehto.

Myös äkillisissä sairaustapauksissa interim-CEO voi ottaa yrityksen vastuulleen, kunnes vakituinen toimitusjohtaja pystyy jatkamaan tehtävässään.

Miksi interim-CEO voi olla ratkaiseva tekijä liiketoiminnan kehitykselle?

Interim-CEO on kustannustehokas valinta, kun yritys on kasvumatkansa alussa, tavoittelee turnaroundia tai kun tarvitaan äkillisesti vapautuneeseen tehtävään huippuammattilainen.

Vuokrajohtaja voi myös tukea yrityksen johtoa toteuttamaan erilaisia projekteja. Interim-ammattilainen on korvaamaton vaihtoehto, kun yrityksen päämääränä on toteuttaa liiketoiminnan muutos. Interim-johtaja keskittyy täysillä toimeksiantoon ja tuo mukanaan pitkän kokemuksensa yrityksen käyttöön.  

Lue lisää interim-johtajan hyödyistä

“Interim-johtajana pystyy tekemään nopeita päätöksiä ja ratkaisemaan haasteita ilman sisäistä painolastia.  ”

Toteutusvoimaa ja sitoutumista

Vuodesta 2004 Nordic Interim on auttanut asiakkaita ratkaisemaan kriittisiä haasteita. Meillä on palveluksessamme lähes 30 partneria Ranskassa, UK:ssa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa ja kuulumme myös kansainväliseen Globalise-verkostoon (www.globalise.com).

Kattavan verkostomme ansiosta tunnemme yritysten tilanteet eri markkinoilla ja pystymme löytämään kokeneita interim-osaajia myös kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Usein kysytyt kysymykset

Esimerkiksi näihin rooleihin asiakkaamme hakevat interim-CEO
 • Toimitusjohtaja – CEO
 • Konsernijohtaja
 • Liiketoimintajohtaja
 • Operatiivinen johtaja
 • Myyntijohtaja
 • Talousjohtaja  
Missä tilanteissa interim-CEO on hyvä vaihtoehto?
 • kun yritys tavoittelee muutosta tai turnaroundia
 • kun tarvitaan tukea kriisin hallintaan
 • kun yritys kasvaa, liikevaihto ei kehity suotuisasti tai kun yritystoiminta lopetataan
 • kun yritys tarvitsee ammattimaisempaa johtamista
 • kun hankkeeseen tarvitaan johtajaa
 • kun äkillisesti vapautuneeseen tehtävään tarvitaan tekijä
Miksi vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto?

Vuokrajohtaja on varteenotettava ratkaisu, kun yrityksessä tarvitaan huippuammattilainen odottamatta vapautuneeseen tehtävään tai tärkeän kehitys- tai muutosprosessin johtoon. Kaikki toimeksiannot ovat erilaisia ja käyttämällä interim-johtajaa yritys saa omaan tarpeeseen sopivan kokeneen ammattilaisen juuri oikeaan aikaan. Interim on sopiva valinta silloin, kun tarvitaan määräaikaista apua esimerkiksi strategiaprojektin tai kasvusuunnitelman toteutukseen.

Toimitteko jollakin tietyllä toimialalla?

Ei, tarjoamme interim-johtajia kaikille toimialoille.

Tarjoatteko vuokrajohtajia kaikkialle Suomeen?

Kyllä, palvelumme kattavat koko Suomen.

Miten voin liittyä interim-verkostoonne?

Mikäli haluat liittyä verkostoomme, lataa CV:si tästä. Voit myös suoraan olla yhteydessä tiimiimme.

Voinko saada toimeksiannon ollessani vielä toisen palveluksessa?

Ei. Toimeksiantomme alkavat nopealla aikataululla, sinulla on oltava mahdollisuus aloittaa tehtävässä välittömästi. Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään interim-johtajana, mutta olet vielä toisen yrityksen palveluksessa, voit kuitenkin olla yhteydessä meihin, niin kerromme lisää.

Tarvitsenko kokemusta interim-tehtävistä?

Ei, sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta interim-toimeksiannoista. Mutta sinulla on oltava laaja kokemus johtotehtävistä. Lue lisää tästä.

Miten toimitan CV:ni teille?

Helpoin tapa on ladata CV:si tästä. Voit myös lähettää meille meilin tai soittaa jollekin meidän tiimin jäsenelle.

Minkälaista kokemusta arvostatte??

Interim-johtajalla on oltava vähintään 15 vuoden kokemus johtotehtävistä. Sen lisäksi sinulla on oltava kokemusta muutosjohtamisesta.