Sijoitusyhtiö Intera Partners on suomalainen pääomasijoittaja, joka etsii sijoituskohteikseen hyvän kasvupotentiaalin omaavia suomalaisia ja pohjoismaisia yrityksiä. Intera Partners on hyödyntänyt vuokrajohtajia monissa portfolioyhtiöidensä projekteissa. Tomi Terholla, joka työskentelee Intera Partnersilla sijoitusammattilaisenaon kokemusta vuokrajohtajien hyödyntämisestä.

”Vuokrajohtajalla varmistimme, että operatiivinen toiminta ei häiriintynyt”

Esimerkkinä onnistuneesti vuokrajohtajaa hyödyntäneestä yhtiöstä Terho mainitsee Royal Ravintolat, jota Intera Partners auttoi toteuttamaan mittavan yrityskaupan. Varsinkin talousosasto on yrityskaupan yhteydessä tavallisesti kovilla ja resursseja venytetään äärimmilleen. ”Totesimme Royalissa, että olemassa olevan talousjohtajan lisäksi yritys tarvitsi lisää resursseja ja päätimme palkata vuokrajohtajan, joka toimisi toisena talousjohtajana yrityskauppaprosessin ajan”, kertoo Terho.

Nordic Interim etsi sopivat talousjohtajaehdokkaat verkostaan, joiden joukosta Intera Partnersin kohdeyhtiö valitsi sopivimman. Yrityskaupan toteutuksen aikana toinen talousjohtaja otti vastuulleen yrityskauppaan liittyvät toimenpiteet ja toinen vastasi tilinpäätöksestä.

”Kun asiaa ajattelee jälkeenpäin niin on todennäköistä, että operatiivinen toiminta olisi häiriintynyt, mikäli meillä ei viiden kuukauden aikana olisi ollut käytettävissämme ylimääräisiä resursseja”, sanoo Terho.

Yhtiön sisäiseen kehittämiseen Interim talousjohtajan tueksi

Kun on kyse interimin palkkauksesta, asialla on usein kiire. Toisessa Interan portfolioyhtiön tapauksessa hakuprosessi vietiin läpi keskellä kesää ja uusi vuokra-ammattilainen oli yrityksessä töissä jo kahden viikon päästä

”Tässä portfolioyhtiössämme oli merkittävä sisäinen taloushallinnon kehitysprojekti alkamassa ja valitsimme vuokraresurssiksi ammattilaisen, joka työskenteli asiantuntijana CFO:n suorassa alaisuudessa. Hänen tilinpäätöksiin liittyvä erityisosaaminen varmisti sujuvan projektin implementaation tiukassa aikataulussa. Olisimme tietenkin voineet palkata konsultin tukemaan meitä, mutta vuokrajohtajan käyttämisen merkittävä etu on, että hän toimii yrityksessä kokopäiväisesti ja työskentelee läheisesti johtoryhmän kanssa”, Terho toteaa.

Kokeneen interimin panos on ensimmäisestä päivästä alkaen täyttä rautaa

Pääomasijoittaja Intera Partners sijoittaa kehittyviin ja kasvaviin yrityksiin, joissa usein on positiivinen ongelma: henkilöresurssit eivät ole riittävät, koska kasvu on niin nopeaa.

”Kasvuyrityksissä, niin kuin tietenkin muissakin yrityksissä, talousasiat ovat kriittisiä. Nordic Interimin kokeneet vuokra-ammattilaiset ovat pystyneet ensimmäisestä päivästä lähtien tukemaan asiakkaitamme ja toteuttamaan sitä tehtävää, jota varten heidät on palkattu. Kun pitkiin rekrytointi- tai perehdytysprosesseihin ei ole aikaa, vuokrajohtajapalvelut ovat olleet oivallinen tapa varmistaa, että asiat etenevät hallitusti ja hyvin kohdeyrityksissämme.”