Työn murroksen aikakautena työ on yhä projektiluontoisempaa ja yritysten tarpeet ja olosuhteet muuttuvat yhä nopeammin. Monessa työtehtävässä vaaditaan aikaisempaa enemmän erikoisosaamista”, toteaa Saga Fursissa johtotason interim-viestintäammattilaisenkeväällä 2020 toiminut Rauno Heinonen.

Heinonen tietää mistä puhuu. Ennen interim-ammattilaiseksi siirtymistään Heinonen teki pitkän uran viestintäjohtajana muun muassa Alma Mediassa ja Rovio Entertainmentissa.

”Monet yritysten projekteista vaativat tänä päivänä uutta osaamista, jota yrityksistä ei löydy. Vaikka osaamista voidaan ostaa ulkoa, kuten esimerkiksi juridista apua asianajotoimistosta, vuokrajohtaja pystyy sukeltamaan yrityksen organisaatioon ja ammentamaan tietoa aivan eri tavalla. Työnteko on tehokkaampaa ja lopputulos vastaa paremmin tavoitteita, kun yritys voi hyödyntää interimin jakamattoman ajan ja kokemuksen”, toteaa Heinonen.

Pörssiyhtiön talousviestintä haltuun välittömästi

Kun vaateteollisuudelle maailmanlaajuisesti turkisnahkoja myyvä suomalainen turkishuutokauppa Saga Furs vuodenvaihteessa 2019-2020 haki viestintäammattilaista vaativaan tehtävään, yritys haki aluksi tukea talousviestinnän hoitoon. Tehtävää aikaisemmin hoitanut henkilö oli jäämässä äitiyslomalle ja uuden henkilön rekrytointiprosessi oli vielä kesken.

”Olin tietoinen interim-konseptista, mutta Nordic Interim oli meille tuntematon yritys. Yllätyin positiivisesti siitä, että briefattuamme Kari Peuhkuria tarpeistamme, hän reilussa kahdessa viikossa pystyi löytämään meille hyviä vaihtoehtoisia kandidaatteja. Koska valintapäätös tehtiin lähes saman tien, pääsimme alle kolmessa viikossa aloittamaan työt Raunon kanssa”, kertoo Saga Fursin talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Juha Huttunen.

Pörssiyhtiön viestintäosastolla talousviestintä on aina merkittävässä roolissa ja interimin työtehtäviin kuului muun muassa toimintakertomuksen ja puolivuosikatsauksen toteutus sekä muu säännöllinen raportointi kuten pörssitiedotteet. Tämän lisäksi Saga Furs oli päättänyt alkaa hyödyntämään uutta talousraportoinnin sisällönhallinnan järjestelmää, jonka käyttöönotto sattui samalle ajanjaksolle.

”Puutteellinen tieto on aina ulkopuolelta tulevalle henkilölle haaste, mutta Rauno ei hukannut aikaa odotteluun, vaan hankki itsenäisesti tarvittavat tiedot organisaation eri tahoilta. Kokemuksensa ja asenteensa ansiosta Rauno pystyi ottamaan haltuunsa projektit ja aloittamaan työt täydellä teholla välittömästi”, Huttunen jatkaa.

Interimin kehittämällä yritysvastuuohjelmalla löytyi uusia liiketoimintaa tukevia prosesseja

Saga Furs on jo kymmeniä vuosia panostanut turkisnahkojen sertifiointiin ja painottanut vastuulliseen turkistuotannon merkitystä. Saga Fursin johto halusi nostaa kestävän kehityksen entistä suurempaan rooliin ja luoda yritysvastuuohjelman, jonka tavoitteena oli vahvistaa Saga Fursin positiota kestävän kehityksen edelläkävijänä. Samalla haluttiin luoda kestävämpiä toimintatapoja yhteistyössä partnereiden kanssa, joka auttaisi Saga Fursia kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Rajalliset sisäiset resurssit olivat kuitenkin hidastaneet suunnittelua. Koska interimin käytöstä oli hyviä kokemuksia, Heinonen otti myös yritysvastuuohjelman suunnittelun haltuunsa.

Syvemmälle organisaatioon – syvempi ymmärrys kokonaisuudesta    

Tutustuminen henkilökuntaan ja tiedon hankkiminen myös muualta kuin virallisista dokumenteista ja puheenvuoroista on tavallisestikin tärkeä osa interimin toimintaa.  Yritysvastuuohjelman suunnittelussa se on vielä tärkeämpää, koska ohjelman sisältöön vaikuttaa koko organisaatio ja sen liiketoiminta.

”Käytin aikaa tutustuakseni eri osaajiin ja heidän näkemyksiinsä. Keräämäni ymmärryksen ja toisaalta kokemukseni pohjalta, pystyin luomaan yritysvastuuohjelman, jonka avulla yrityksen on helpompi jatkaa koordinoituja toimenpiteitä”, toteaa Heinonen.

Kun yritys miettii interim-johtajan hyödyntämistä, kannattaa tehtäväkenttää lähestyä ennemminkin projektien kuin vakanssin täyttämisen kautta, Heinonen toteaa. Tällöin myös työn määritteleminen on helpompaa. Yritys ei ainoastaan pyri täyttämään tiettyä vakanssia, vaan hakee henkilöä, joka pystyy hoitamaan tehtävän menestyksekkäästi ja tietää mitä ryhtyy tekemään ensimmäisestä päivästä alkaen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että lähdimme kokeilemaan interim-konseptia. Rauno on pystynyt vastaamaan tarpeisiimme jopa paremmin kuin häntä edeltävät vakituiset henkilöt samoissa tehtävissä. Talousjohtajan roolissani olen Raunon ansiosta saanut ennen näkemättömän hyvää tukea viestintäosastolta”, summaa Huttunen.