Toimitusjohtaja Kari Peuhkuri käynnisti 10 vuotta sitten Suomeen ensimmäisen vuokrajohtajapalveluihin keskittyvän yrityksen, Nordic Interimin toiminnan. Hän on eturivistä johtanut toimialan kehitystä. Kysyimme häneltä, millaiseen tilanteeseen yritys perustettiin, ja miten ala on kehittynyt.

Miten idea interim-johtajia tarjoavasta yrityksestä syntyi vuonna 2013?

”Ajatus interim-johtajapalveluja tarjoavasta yrityksestä lähti alun perin liikkeelle Ruotsissa toimivan Nordic Interim AB:n suomalaisen asiakkaan tarpeesta, jossa etsittiin Ruotsiin maajohtajaa. Nordic Interim auttoi heitä löytämään väliaikaisen johtajan hoitamaan tehtävää. Kun samantapainen tarve tuli heille eteen Suomessa, asiakas tiedusteli kenen puoleen kannattaisi kääntyä ja löytyisikö Suomesta taho, joka voisi auttaa heitä.  

Tästä ajatus lähti, että Suomeenkin perustettaisiin yritys, joka keskittyisi tarjoamaan vuokrajohtajapalveluja organisaation johtoryhmätasolla avautuviin tarpeisiin.”

Millaiseen markkinatilanteeseen yritys perustettiin?

”Ruotsissa interim-palveluiden markkina oli jo 10 vuotta sitten huomattavan kehittynyt, ja yritykset olivat jo kauan hyödyntäneet ulkoista osaamista huomattavasti enemmän kuin täällä meillä.

Suomen markkinoilla vakinaiset työsuhteet olivat normi. Väliaikaisia johtajapalveluja tarjosi muutama rekrytointiyritys perusliiketoiminnan oheispalveluna. Luonnollisesti löytyi myös yksittäisiä henkilöitä, jotka vuokrajohtajamaisesti itsenäisesti toteuttivat projekteja yrityksissä.

Mutta keskusteltuamme suomalaisten yrityspäättäjien kanssa ja kuunnellessamme työmarkkinoiden hiljaisia signaaleja ja muiden maiden trendejä, uskoimme interim-palveluiden tarpeen kasvavan myös Suomen markkinoilla.”

Mikä sinua houkutteli aloittamaan Nordic Interimin toimitusjohtajana?

”Tapasin entisen kollegani Johan Stierncreutzin kesällä 2012. Hän työskenteli suorahakupalveluja tarjoavan Fairchildin partnerina ja kertoi heidän ruotsalaisen yhteistyökumppaninsa Nordic Interimin suunnittelevan tytäryhtiön avaamista Suomeen.

Keskusteltuamme aiheesta muutaman kerran syksyn aikana, kiinnostuin mahdollisuudesta lanseerata Suomen markkinoille jotakin aivan uutta. Olin toiminut lähes 20 vuotta rekrytointi- ja suorahakukonsulttina ja olin valmis siirtymään eteenpäin. Koin, että Nordic Interimissä voisin hyödyntää verkostoani ja osaamistani, mutta jossa olisi myös uusia mahdollisuuksia ja uutta opittavaa. Tämä tuntui siltä tilaisuudelta, jota olin odottanut. Niinpä otin vastaan haasteen. Nordic Interim Oy:n toimisto avattiin Bulevardille Helsinkiin keväällä 2013.

Miten interim-kandidaattipankkia ja osaajien kysyntää lähdettiin rakentamaan?

”Alusta lähtien oli työstettävä sekä tarjontaa että kysyntää. Ensimmäinen askel oli perustaa Interim – kandidaattiverkosto sekä kasvattaa sitä. Kandidaattiverkoston oli oltava mahdollisimman laaja. Omasta verkostostani oli paljon hyötyä ja monet kandidaatit ottivat yhteyttä. Jo silloin oli tietty ryhmä ihmisiä, joita kiinnosti erilainen työskentelytapa. Haastattelin päivittäin interim-kandidaatteja, jotta löytäisin hyviä ehdokkaita ja vaihtoehtoja käynnistyviin projekteihin.

Tunnettuuden rakentaminen asiakkaiden keskuudessa alkoi samanaikaisesti. Myös osaomistajina toimineet Odgers&Berndtsonin ja Fairchildin partnerit auttoivat jakamalla tietoa asiakkailleen uudesta konseptista.

Ensimmäinen toimeksiantaja oli Night People Group, suomalainen ravintola-alan yritys, joka tarvitsi kokeneen CFO:n hoitamaan yrityksen talousfunktiota.

Ovatko markkinat muuttuneet näiden 10 vuoden aikana?

”Niin kuin aina uuden edessä, meidän alkutaipaleella löytyi myös heitä, jotka suhtautuivat varautuneesti asiaan. Jotkut tahot kyseenalaistivat ulkopuolisen henkilön mahdollisuuksia ratkoa yritysten haasteita, toiset miettivät onko verkoston johtajakandidaateilla ajan tasalla oleva syvä substanssiosaaminen.

Tänä päivänä asenteet ovat muuttuneet. Yritykset ovat huomanneet, että väliaikainen kokenut johtaja, jotka keskittyvät yhden haasteen ratkaisemiseen, pystyy nopeasti saamaan aikaan muutoksen ja saavuttamaan tavoitellut tulokset. Interim-johtaja pystyy myös täyttämään äkillisesti vapautuneeseen tyhjän tuolin organisaatiossa.

Asiakkaamme hämmästelevät jatkuvasti tarjoamiemme interim-johtajien osaamisen ja sitoutumisen tasoa.

Millaisena näet interim-markkinoiden ja Nordic Interimin tulevaisuuden Suomessa?

Työntekemisen muutos ohjaa markkinoita. Entistä enemmän löytyy kokeneita huippuosaajia, jotka ovat jo siirtyneet interim-johtajiksi tai vakavasti harkitsevat uraa interiminä. Yrittäjämäinen toiminta, johon liittyy oman osaamisen myyminen, kasvaa.

Yritykset ovat myös huomanneet, että perinteisellä rekrytointitavalla voi olla vaikeaa löytää riittävän korkeatasoisia osaajia toteuttamaan usein kiireellisiä turnaround projekteja. Haastavien muutosprojektien tekijöitä motivoi tehtävät, joissa on selkeä tavoite sekä alku ja loppu. Heitä ei operatiivinen ylläpitävä toiminta motivoi riittävästi. Kun tekijöiden tapa tehdä töitä muuttuu, myös yritysten tapa hankkia osaamista muuttuu. Väliaikaisen interim-johtajan avulla hankitaan huippuosaamista, jota muuten ei olisi mahdollista rekrytoida.  

Osaajamarkkinat olivat aikaisemmin melko Suomi-keskeisiä, mutta nyt yritykset hakevat yhä enemmän kansainvälisiä osaajia, sekä Suomessa että ulkomailla toimiviin yrityksiin. Pohjoismainen verkostomme kattaa koko Skandinavian ja ranskalaisen emoyhtiön Valtus Groupin kautta pystymme auttamaan yrityksiä löytämään tekijöitä globaalisti mistä päin maailmaa tahansa.

Uskon, että yritykset yhä enemmän tulevat hyödyntämään väliaikaisia johtajia, koska kilpailu kaikilla markkinoilla ja toimialoilla kiihtyy ja entistä enemmän tarvitaan piinkovia osaajia.
Meidän tavoitteena on jatkossakin olla markkinoiden paras interim-johtajien välittäjä.”