Kun yritykset miettivät johtohenkilön rekrytointia, tavoitteena on usein löytää sopiva henkilö samalta toimialalta. Häneltä toivotaan usein myös kokemusta samantyyppisistä tehtävistä. Toimittuani interim-johtajan tehtävissä kolmella hyvin erilaisella toimialalla, olen huomannut, ettei se ole välttämätöntä.

3 toimeksiantoa, 3 toimialaa

Ensimmäinen interim-toimeksiantoni oli lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavana operatiivisena johtajana. Tavoitteena oli palauttaa asiakkaan luottamus toimintaan ja varmistaa toiminnan sopimuksenmukaisuus. Olin ollut yksityisellä terveydenhuoltoalalla liiketoiminnallisessa roolissa, mutta ensihoidosta tai helikopteritoiminnan johtamisesta minulla ei ollut kokemusta. Toimeksiannon aikana liiketoiminnan lainalaisuudet oli pikaisesti sisäistettävä. Mutta kun ymmärrys oli riittävällä tasolla, oli kokemuksestani yleisjohtajana enemmän hyötyä kuin jos olisin ollut substanssin syväosaaja.

Seuraava interim-pesti oli Pohjola Sairaalassa. Edellinen toimitusjohtaja oli siirtynyt toisiin tehtäviin, ja minun toimeksiantoni oli toimia CEO:na kunnes uusi vakituinen toimitusjohtaja aloittaisi työssään. Tässä toimeksiannossa tarkoituksena oli ylläpitää toimintaa ja varmistaa sen jatkuvuus. Kun uusi toimitusjohtaja aloitti työnsä, työskentelin hänen rinnallaan muutaman kuukauden, jonka jälkeen jatkoin yrityksessä sairaalaliiketoiminnan operatiivisena johtajana.

Kolmannessa interim-tehtävässäni hyppäsin insinöörien maailmaan, vaikka oma koulutukseni on humanistinen. Schneider Electric haki PMO:ta, jonka tehtävänä oli kehittää ja tehostaa projekti- ja huoltoliiketoimintaa, sekä nostaa laskutusastetta. Kuuden kuukauden interim-toimeksiannon aikana analysoin tilanteen, tein toimenpidesuunnitelman ja lähdin toteuttamaan sovittuja toimenpiteitä. Tehokkuusprojekti, jonka avulla laskutustaso nousi ensimmäisenä vuotena lähes € 2 M, valittiin sittemmin Schneider Electricin vuoden parhaaksi kehitysprojektiksi. Organisaatiomuutoksen jälkeen toimeksiantoni päättyi ja minut palkattiin vakituiseen työsuhteeseen johtamaan liiketoiminnan tuki- ja kehitysorganisaatiota.

Mikä auttoi minua onnistumaan interim-tehtävissäni?

Toimialat, yritykset ja tehtävät, joissa toimin interim-johtajana poikkesivat huomattavasi toisistaan tilanteen, liiketoimintalogiikan ja toimialan osalta.

Voidakseni johtaa toimintaa itselle vieraalla toimialalla oli ensiarvoisen tärkeää voittaa organisaation ja henkilöstön luottamus. Sillä ilman luottamusta toiminnan johtaminen on mahdotonta.

Toisin sanoen, minun oli jokaisessa toimeksiannossa voitettava henkilöstö puolelleni.

Käyttämäni keinot luottamuksen voittamiseksi:

  • On osoitettava, että on liikkeellä hyvissä aikeissa. Luottamus alkaa rakentua, kun henkilöstö aistii, että olet aidosti samalla puolella, auttamassa organisaatiota toimimaan fiksummin, etkä niinkään rakentamassa omaa uraa.
  • On osoitettava arvostusta tekijöitä ja tehtyä työtä kohtaan ja oltava kiinnostunut kuulemaan henkilöstön näkemyksiä tilanteesta, vaikka tavoitteena olisikin muuttaa suuntaa.
  • Hetken aikaa yrityksessä oltuaan on osoitettava, että omaa riittävän ymmärryksen yrityksen toiminnasta ja tilanteesta.
  • Luottamuksen ylläpitämiseksi on saatava asioita aikaiseksi. Ei riitä, että on liikkeellä hyvissä aikeissa ja ymmärtää liiketoimintaa, on myös kyettävä samaan aikaan tuloksia.

Ottaessani vastaan interim-toimeksiannot, oma osaamiseni yritysten toimintaympäristöstä oli rajallinen. Se ei kuitenkaan noussut menestyksen esteeksi.

Toimialaosaamista tärkeämpää oli lähestyä tehtävää nöyrästi, käyttää hyväksi kokemustani yleisjohtamisesta ja hyödyntää yrityksessä jo olevaa osaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden toimenpiteiden avulla pystyin omalta osaltani auttamaan interim-toimeksiantajiani menestymään.  

Jan Långbacka
Nordic Interim
Partner