Jan Montell, Skarta Energy Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Jan Montell, Skarta Energy Oy:n hallituksen puheenjohtaja

”Emme edes harkinneet muita vaihtoehtoja kuin vuokrajohtajaa yrityksen ollessa nopeassa scale up- vaiheessa,” kertoo Jan Montell, Skarta Energy Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä, joka keskittyy päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin. Yritys tarjoaa kunnille, kaupungeille ja teollisuudelle tehokkaita puhtaan energian ratkaisuja ympäri Suomen, ja tavoitteena on tuottaa 800 MW aurinkoenergiaa vuoteen 2028 mennessä. Skarta Energy on yhteisyritys infrastruktuurisijoituksiin erikoistuneen CapMan Infran ja energiarakentamisen osaajan NYAB:n kanssa.

Kun alkuvuodesta 2023 Skarta Energy sai uuden pääomistajan, CapMan Infran, syntyi tarve rakentaa uusi yritysinfra ja kattava, itsenäinen taloushallinto alusta alkaen. ”Näin, että vuokrajohtajuus on ainoa oikea ratkaisu pienelle scale up- vaiheessa olevalle organisaatiolle. Tarvitsimme nopeutta, kokemusta sekä hands on- asennetta,” Montell kertoo.

Kokemus – Vuokrajohtajan supervoima

Nordic Interimin verkoston kautta löytyi sopiva henkilö, ja vain reilun kahden viikon kuluttua yhteydenotosta Interim-CFO oli täydessä työn touhussa käynnistämässä taloushallinnon järjestelmäuudistusta, raportoinnin perusteita ja muita liiketoimintaa ylläpitäviä toimintoja. Interim-johtajien vankka kokemus onkin heidän supervoimansa. ”Laajentumis- ja muutostilanteissa ei ole aikaa hukattavaksi. Uusi yritys kohtaa jatkuvasti yllätyksiä ja ennalta arvaamattomia muutoksia, joista selviää vain kokemukseen nojaavilla opeilla,” Montell jatkaa.

Vuokrajohtajan mandaatti takaa vahvan työpanoksen

Koko toimeksiannon ajan vuokrajohtajalla on yrityksessä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on määrittää roolit, antaa rajat sekä toimia tukena tarpeen mukaan. Tämän lisäksi Nordic Interimin yhteyshenkilö on säännöllisesti yhteydessä vuokrajohtajaan ja asiakkaaseen, jotta toimeksiannon fokus pysyy vahvana ja ajan tasalla. Vuokrajohtajan rooli ei eroa yrityksen muista rooleista muuten kuin siinä, että työtehtävälle on määritelty kesto. Hänellä on täysi mandaatti ja hallituksen luottamus tehdä sovittuja päätöksiä yrityksen nimissä sekä puskea projekteja eteenpäin.

Lisäarvoa yrityksille ja vuokrajohtajille

Joustavuus aikatauluissa on usein liiketoiminnan kannalta kriittistä. Tässäkin tapauksessa vuokrasuhteessa oleva CFO toimi yrityksen ytimessä vastaten raportoinnista, rahoituksen suunnittelusta ja talous- ja muiden hallinnollisten prosessien kehityksestä. Toimeksiannon pidentäminen kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen oli elintärkeää niin sisäisten kuin ulkoistenkin projektien edistämiseksi ja mm.  rahoituksen takaamiseksi. Vuokrajohtajan joustava aikataulu antoi myös uudelle toimitusjohtajalle lisäaikaa etsiä vakituista CFO:ta työparikseen.

Toimeksiannot mielenkiintoisissa yrityksissä ja toimialoilla tuovat myös lisäarvoa vuokrajohtajien työhön ja kasvattavat heidän ansioluettelonsa arvoa. Skarta Energy oli laajentumisvaiheessa oleva uusiutuvaan energiaan keskittyvä yritys, joka toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kokenut vuokrajohtaja pääsee tutustumaan uuteen alaan ja on myös ratkaiseva tekijä yrityksen menestyksen kannalta.

Vuokrajohtaja voi olla korvaamaton voimavara yritykselle sen kasvun ja muutoksen aikana. ”Vuokrajohtajan rooli on tuoda kokemusta, joustavuutta ja nopeutta juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan,” kertaa ja kiteyttää Montell.