Suomalaisen tytäryhtiön toiminnan integroiminen kansainväliseen emoyhtiöön on yleistä yritysmaailmassa. Prosessi ei aina ole niin mutkaton kuin voisi toivoa.  Suuren kansainvälisen Schneider Electricin omistamassa suomalaisessa, paloturvallisuuteen keskittyvässä Schneider Electric Fire & Security Oy:ssä (entinen Esmi Oy), ei oltu hyödynnetty kansainvälisen konsernin tarjoamia mahdollisuuksia täydessä laajuudessa.

”Toimeksiantoni oli auttaa yritystä hyödyntämään emoyhtiön kansainvälisiä yritysrakenteita tehokkaammin siirtämällä tuotekehitys ja jakelukeskus Suomesta Ruotsiin sekä tuotanto Latviaan”, kertoo Markus Alholm, joka interim-johtajana veti integrointiprojektia 12 kuukautta.

”Henkilöstö on tärkeä ottaa mukaan alusta lähtien vaikeisiin sopeuttamistoimenpiteisiin”

Yrityksen integrointiprosessi globaaliin kokonaisuuteen lähtee yrityksen liiketoiminnan ymmärtämisestä ja globaalin strategian luomisesta ja sen toteuttamisesta. Prosessin onnistuminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä yrityksen henkilöstön kanssa.

”Jos integroimisprosessia yritetään tehdä ikään kuin ulkopuolelta, sitouttamatta paikallista johtoryhmää ja osaajia, prosessista tulee helposti toteutusvaiheessa repivä, jolloin sekä henkilöstö että liiketoiminta kärsivät. Tätä halusin välttää, minkä vuoksi otin alusta lähtien avainhenkilöt mukaan suunnitteluprosessiin. Osoitin luottavani heihin ja varmistin näin heidän tukensa projektille.”

Toimintojen siirtäminen ulkomaille tuo mukanaan henkilöstöresurssien sopeutustarpeen, jonka yhteydessä YT-työlainsäädäntöä pitää noudattaa.

”Paikallisten toimintojen siirtäminen muualle on joidenkin työntekijöiden kohdalla henkilökohtainen tragedia. On pystyttävä rakentamaan ja ylläpitämään henkilöstön luottamus irtisanomisista huolimatta. Se tehdään olemalla avoin, osoittamalla arvostusta, kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Oli kaikkien etu, että säännösten mukaan jäykät YT-neuvottelut saatiin päätökseen mahdollisimman sujuvasti. Onnistuimme erittäin hyvin, mistä työntekijät ovat jälkikäteen tulleet kiittämään.”

Ulkopuolisena resurssina interim saa kokemuksensa turvin asioita tapahtumaan

Kun Schneider Electric päätti kasvattaa suomalaisen tytäryhtiön integrointitempoa konserniin, interim-vaihtoehto oli aiemmista hyvistä kokemuksista johtuen luonteva valinta.

Toimeksiantojen vaativuuteen nähden interim-johtajat ovat usein ylipäteviä ja keitettyjä monessa sopassa. Markus pystyi interim-jakson aikana päätehtävänsä lisäksi fasilitoimaan toimivaa johtoa kehittämään strategiaansa.

”Kun tuorein silmin katsoin liiketoimintaa, näin suuren käyttämättömän potentiaalin. Pystyin annetun toimeksiannon rinnalla terävöittämään liiketoimintastrategiaa usealta näkökannalta. Tämän ansiosta yritys on nyt kasvumatkalla ja henkilöstö uusista mahdollisuuksista innoissaan”.

Schneider Electric oli myös erittäin tyytyväinen tehtyyn työhön.

”Markuksen antama työpanos ylitti odotuksemme. Hän ansaitsi nopeasti henkilöstömme luottamuksen ja osoitti johtajuutta, joka mahdollisti projektitavoitteiden saavuttamisen ja uuden kasvustrategian luomisen”, toteaa Schneider Electric’in Manish Kumar, SVP Digital Buildings.

”Sanonta ”kukaan ei ole profeetta omalla maallaan” on usein totta. Ulkopuolelta tulevan henkilön on muista yrityksistä hankitun kokemukseensa nojaten helpompi saada äänensä kuuluviin yrityksen eri tasoilla ja näin saada asioita tapahtumaan”, toteaa Markus lopuksi.