Kategoriat
Ajankohtaista Uutiset

7 esimerkkiä tyypillisistä interim-toimeksiannoista

1. Talousjohtaja on jättänyt tehtävänsä yrityksessä, eikä seuraajaa ole vielä löytynyt.

Tehtävään on päätetty nimittää interim-talousjohtaja täyttämään tyhjä tuoli vakituisen talousjohtajan rekrytoinnin ajaksi. Koska interim-talousjohtaja on tehtävään ylipätevä, hän voi käydä toimeksiantonsa aikana läpi prosesseja ja rakenteita ja jättää uudelle talousjohtajalle perinnöksi toimivan liiketoiminnan.

2. Tytäryhtiön tulokset ovat huonoja ja luvut punaisella.

Ongelman syyt eivät ole tiedossa. Nykyinen toimitusjohtaja ei täytä tehtäväänsä, joten interim-toimitusjohtaja palkataan analysoimaan liiketoimintaa ja antamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa johdolle ja hallitukselle. Interim-toimitusjohtaja tervehdyttää yrityksen talouden.

3. Monimutkainen infrastruktuurihanke täytyy toteuttaa, mutta yrityksestä puuttuu tarvittavaa projektijohtamisen osaamista.

Tarvitaan henkilö, joka on ennenkin hoitanut ja johtanut suuria ja monimutkaisia infrastruktuurihankkeita. Tehtävä vaatii useiden sidosryhmien ohjaamista, tarkkaa budjetointia ja aikataulujen säntillistä noudattamista. Samalla päivittäisen toiminnan on sujuttava ilman suurempia häiriöitä. Tehtävään valitaan jo useita kertoja saman polun kulkenut interim-projektijohtaja, jolla on erittäin hyvä toimialatuntemus, hyvät johtamistaidot ja operationaalista osaamista.

4. Tehdas siirretään Suomesta ulkomaille.

Interim-tehdaspäällikkö / Operations Manager palkataan lopettamaan Suomen-toiminnot kaikkien osapuolten kannalta toimivalla tavalla tuotannon jatkuessa normaalisti viimeiseen päivään saakka. Väliaikainen tehdaspäällikkö huolehtii siitä, että tehtaalla on toimitilat, koneet on siirretty ja tarvittavaa osaamista on palkattu. Tuotanto pannaan alkuun ja käynnistetään budjetin ja aikataulun mukaisesti.

5. Perheyritys myydään pääomasijoitusyhtiölle, jolla on vahvat kasvutavoitteet.

Nykyisellä johdolla ja omistajilla ei ole kykyä ajaa vaadittua kasvua, joten palvelukseen otetaan interim-toimitusjohtaja, jolla on myyntitausta. Interim-toimitusjohtaja laajentaa nopeasti toimintaa. Kun liiketoimintastrategian mukainen tavoite on saavutettu, toimivan liiketoiminnan voi ottaa johtaakseen jatkuvaan työsuhteeseen palkattu uusi toimitusjohtaja.

6. Yrityksen johtamisessa on puutteita, ja työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen on heikkoa.

Suuri osa työntekijöistä on ollut yrityksen palveluksessa jo pitkään, ja he vastustavat uusia ja tehokkaampia työskentelytapoja. Interim-henkilöstöjohtaja palkataan lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta sekä parantamaan johtamista ja yrityskulttuuria. Hän toteuttaa osaamiskartoituksen ja antaa johdolle tukea arvojen, johtamisen kehittämisen ja uusien prosessien määrittämiseksi.

7. Yhtiön Group Business Controller on sairauslomalla vähintään kuusi kuukautta.

Rooli on kriittinen, joten väliaikainen Group Business Controller palkataan tukemaan liiketoimintaa, kunnes vakituinen työntekijä palaa toimeensa.